Scenariusz zajec otwartych dla nauczycieli przedszkoli

Planowana liczba i wiek odbiorców: 5-latki
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć
  • rozpoznawanie i podawanie nazw emocji
  • kształtowanie umiejętności dostrzegania emocji u innych osób
  • wdrażanie do szanowania innych bez względu na kulturę, tradycje i wygląd kształtowanie postawy proekologicznej
  • zapoznanie dzieci z nazwami kontynentów

POBRAĆ SCENARIUSZ SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI