Co w darze na Madagaskarze? Szkatułka pełna szafirów

Planowana liczba odbiorców: 50 osób- 2 grupy przedszkolne, 6-latki
Czas trwania: 110 min

Cele ogólne

  • Pokazanie rzeczywistości z perspektywy Globalnego Południa
  • Zapoznanie z zawodem wydobywcy szafirów

Przygotowania

Szafiry (imitacja), film "Boso przez świat, Madagaskar"( odcinek pt. "Szafir"), książka z płytą „W co się bawić z dziećmi” M. Bogdanowicz, piasek (ok. 30 kilogramów), duże skrzynie/pudełka, szablon szkatułki, klej, nożyczki, cekiny, sznurek, pianki, wycinanka, kamienie, chusty/apaszki, latarka, koce, zdjęcia Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, muzyka relaksacyjna, odtwarzacz.

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
3 min

"ISKIERKA"
Osoba prowadząca zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Dzieci stoją w kręgu, z zaplecionymi za plecami rękami, trzymają się za dłonie. Osoba prowadząca mówi: "Oto prawdziwy szafir. Szafir przyjaźni puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk” i przekazuje szafir kolejnej osobie, stojącej po prawej stronie. Osoba ta przekazuje iskierkę dalej".

Uczestniczą we wspólnej zabawie.

Metoda aktywizująca

-Dziecko czuje się być członkiem grupy.
- Doświadcza radości z równości - szafir trafia do każdych rąk.

Szafir (imitacja)

30 min

"BOSO PRZEZ ŚWIAT, MADAGASKAR - SZAFIR"
Osoba prowadząca zaprasza dzieci do obejrzenia filmu "Boso przez świat, Madagaskar. Szafir". Po obejrzeniu dzieci wymieniają się spostrzeżeniami, a osoba prowadząca zwraca uwagę na trud i wysiłek ponoszony podczas poszukiwania i wydobywania szafirów. Dla porównania pokazuje zdjęcia Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie - miasta, z którego pochodzi.
Pytania kluczowe:
- Jak wyobrażacie/wyobrażaliście sobie kopalnię szafirów?
- Czy praca polegająca na wydobywaniu szafirów wymaga wiele trudu?
- Czy praca w kopalni jest niebezpieczna?
- Czy łatwo jest znaleźć szafiry?

*Osoba prowadząca pokazując film, rezygnuje z warstwy audialnej, w której dostrzec można negatywne napisy wartościujące, i samodzielnie opowiada przedstawioną historię.

Oglądają film, dyskutują, wymieniają się spostrzeżeniami dotyczącymi obejrzanej treści.

Metoda podająca

- Poznają zawód poszukiwaczy szafirów, kopalnie szafirów oraz proces wydobywania drogocennych kamieni.
- Zapoznają się ze złożami naturalnymi na Madagaskarze.
- Aktywnie uczestniczą w dyskusji na temat Edukacji Globalnej.

- Film "Boso przez świat, Madagaskar", odcinek pt. "Szafir"
- Zdjęcia Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie

5 min

"PIĘĆ PALUSZKÓW MAM"
Osoba prowadząca zaprasza dzieci do wspólnej zabawy, tj. do zaśpiewania piosenki oraz do zilustrowania słów utworu gestami.
Osoba prowadząca podkreśla znaczenie rąk jako najważniejszego narzędzia pracy w czasie szukania szafirów oraz tego, że WSZYSTKIE RĘCE BAWIĄ SIĘ TAK SAMO.

Śpiewają piosenkę oraz wykonują gesty według wskazówek osoby prowadzącej.

Metoda aktywizująca

-Potrafi zaśpiewać piosenkę oraz zilustrować ją ruchem.

Książka z płytą „W co się bawić z dziećmi” (M. Bogdanowicz)

20 min

"W POSZUKIWANIU SZAFIRÓW"
Osoba prowadząca prosi dzieci, aby usiadły przy trzech stolikach, pokazuje im kilkanaście szafirów (imitacje). Dzieci oglądają kamienie, porównują ich kolor, wielkość, kształt. W tym czasie osoba prowadząca "buduje" kopalnie szafirów (przykrywa dwa złączone stoliki kocami, pod stolikami ustawia skrzynie-pudełka z piaskiem, w którym są zakopane drogocenne kamienie - ważne, aby szafiry były bardzo drobne, trudność w poszukiwaniu ma za zadanie uzmysłowić dzieciom, ile trudu i pracy codziennie wkładają ludzie, aby wydobyć drogocenne kamienie).

*Dzieci wchodzą do "kopalni" - wzajemnie dbają o swoje bezpieczeństwo, jedna osoba z pary trzyma latarkę, druga szuka szafirów - kiedy znajdzie następuje zamiana ról.

Wchodzą w role "poszukiwaczy skarbów".

Metoda aktywizująca

-Poprzez doświadczenie uczą się doceniać trud codziennej pracy na Madagaskarze.
-Uczą się współpracy w parach.
- Doświadczają odpowiedzialności za drugą osobę.

-Szafiry (imitacje)
-Piasek
-Skrzynie/pudełka
-Latarka
-Koce

10 min

"CIEPŁO-ZIMNO"
Osoba prowadząca pokazuje dzieciom szafir, który zamierza schować, po czym wybiera chętne dziecko, któremu zawiązuje oczy chustą, chowa szafir. O wybiera także pomocnika - opiekuna, który będzie dbał o bezpieczeństwo osoby szukającej szafiru. Kiedy dziecko zbliża się do przedmiotu, mówimy "ciepło, cieplej", a gdy już jest przy przedmiocie, mówimy "gorąco, parzy". I odwrotnie - gdy się oddala mówimy "chłodno, zimno, lodowato".

*Wariant 2: słowa "ciepło, cieplej, gorąco" można zastąpić klaskaniem, im bliżej szukanego przedmiotu tym głośność klaskania rośnie.

*"Szafir" chowamy w niestandardowym miejscu, aby znalezienie sprawiło pewną trudność. Osoba podkreśla, że podobnie, jak znalezienie "szafiru" nie było proste, tak prostym nie jest praca polegająca na szukaniu i wydobywaniu szafirów.

Biorą czynny udział w zabawie.

Metoda aktywizująca -Uczestnicząc we wspólnej zabawie wprowadzają radosny nastrój w grupie.

-Poprzez analogię uświadamiają sobie trud pracy poszukiwaczy szafirów.
-Uczą się odpowiedzialności oraz zaufania.

 -Szafir

- Chusta/apaszka

30 min

"SZKATUŁKA PEŁNA SZAFIRÓW" - zajęcia plastyczne.
Podczas zajęć dzieci wykonają szkatułkę, która będzie doskonałym miejscem na schowanie znalezionych szafirów.
-Dzieci wykonają szkatułkę, wycinając tekturowy szablon.
- Do dekoracji wieczka i ścianek mogą posłużyć różnorodne elementy dekoracyjne: cekiny, pianki, wycinanka samoprzylepna, sznurek.

Aktywnie uczestniczą w zajęciach plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów dekoracyjnych.

 

-Potrafią zaprojektować i wykonać szkatułkę na znalezione w "kopalni" szafiry z użyciem różnorodnych środków ekspresji plastycznej.

 -Szablon szkatułki

-Klej
-Nożyczki
-Szafiry (imitacje)
-Cekiny
-Sznurek
-Pianki
-Wycinanka

2 min

"PROMYK UŚMIECHU"
Osoba prowadząca wraz z dziećmi siedzi w kręgu na dywanie, dotyka ramienia dziecka siedzącego obok niej, patrzy mu w oczy i mówi:
Wysyłam do Was powitalny promyk uśmiechu, który powróci do mnie w pośpiechu.
Uśmiecha się. Kolejno wszyscy przekazują uśmiech bez słów.

Uczestniczą w zabawie integracyjnej.

Metoda aktywizująca

-Tworzy atmosferę życzliwości poprzez zabawę integracyjną.
- Doświadcza radości z równości - każdy zostaje obdarowany uśmiechem.

 
10 min

"MASAŻ KAMIENIAMI"
Dzieci samodzielnie dobierają się w pary. Każde dziecko wybiera jeden kamień do masażu. Jedno dziecko z pary leży na chuście rozłożonej na dywanie, drugie masuje je w rytm muzyki. Kiedy utwór dobiegnie końca następuje zamiana ról.

Samodzielnie wykonują masaż relaksacyjny.

Metoda aktywizująca

-Uczą się zaufania wobec drugiej osoby.
-Uczą się nowych form relaksacji.

-Kamienie
-Chusty
-Muzyka relaksacyjna
-Odtwarzacz

      

Załącznik

Marta Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi”, Wydawnictwo Harmonia

Mam pięć paluszków u ręki lewej Dzieci poruszają palcami lewej ręki,

i pięć paluszków u ręki prawej. następnie palcami prawej ręki,

Pięć to niedużo, ale wystarczy wykonują ruchy obrotowe dłońmi

do każdej pracy i do zabawy. i jednocześnie poruszają palcami.

Kciuk, wskazujący, potem środkowy, Zwijają dłonie w pięści i wysuwają

Po nim serdeczny, na końcu mały. kolejne palce (jak przy odliczaniu)

Pierwszy i drugi, trzeci i czwarty, odpowiednimi palcami.

na końcu piąty – trochę nieśmiały.

Źródła

Opracowała: Anna Gorzelak