Cały świat dba o swoje zdrowie / Przedszkole nr 87

Osoby, które wzięły udział w tym przedsięwzięciu:

Kadra: 5 nauczycielek
Dzieci: 120
Rodzice i dziadkowie: 20

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

TEG został zaplanowany na dni od 1 do 5 grudnia 2014 r. Tematem przewodnim było zdrowie w ujęciu globalnym. Dzieci miały rozszerzyć wiedzę na ten temat i zdobyć praktyczne umiejętności. W pierwszym dniu odbyły się zajęcia wprowadzające oraz zorganizowany został kącik informacyjny dla rodziców o tematyce edukacji globalnej i zdrowia na świecie. Odbyły się także zajęcia otwarte, których celem było pokazanie, że ludzie dbają o zdrowie na całym świecie oraz uświadomienie, czym jest Światowa Organizacja Zdrowia. Przedszkolaki ze starszych grup miały także okazję sprawdzić w praktyce, że zdrowe odżywianie i ruch wpływa na nasze zdrowie – brały udział w sportowych zawodach – olimpiadzie przedszkolnej i zajęciach o zdrowym żywieniu, m.in. przygotowując z rodzicami soki ze świeżych owoców i warzyw. Tydzień Edukacji Globalnej zakończył się podsumowaniem działań w formie pracy plastycznej wykonanej metodą kolażu na temat zdrowia przy współudziale rodziców i dziadków.

Zastosowane metody, pomysły warte podzielenia się

Warto zaangażować rodziców i dziadków włączając ich w działania popołudniowe i przygotowanie materiałów potrzebnych do organizacji TEG, dzięki czemu zyskują oni dużą wiedzę na temat edukacji globalnej.

Wykorzystane najciekawsze materiały

  • dekoracje tematyczne, materiały do kącika informacyjnego,
  • ogłoszenie dla rodziców i dziadków, pomoce dydaktyczne do zajęcia,
  • przybory i przyrządy gimnastyczne,
  • materiały plastyczne.

Co warto polecić? Co się szczególnie udało?

Szczególnie udane były zajęcia edukacyjne pt. „Zdrowie jest ważne dla ludzi na całym świecie"
w grupie 6-latków. Dzieci były niezwykle zainteresowane tematem, mimo iż był dość trudny.

Co można byłoby ulepszyć?

Temat TEG był dość trudny dla dzieci z grup młodszych, w kolejnych latach można by podjąć tematykę, która w większy sposób zaangażuje 3-4latki.