Świat dla ludzi, ludzie dla świata / Przedszkole nr 63

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu:

Tydzień Edukacji Globalnej zrealizowany został w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 63 we Wrocławiu w dniach od 17.11 do 21.11.2014 roku.

5-dniowy cykl zatytułowany został „Świat dla ludzi, ludzie dla świata". W projekcie wzięły udział dzieci z klasy „0" (w szkole znajduje się jedna grupa przedszkolna) – 5- i 6-latki.

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Przed rozpoczęciem projektu o terminie jego realizacji oraz założeniach poinformowani zostali rodzice przedszkolaków. Projekt nakierowany był na pracę metodami aktywizującymi. Dzieci, obok formy pracy indywidualnej, często pracowały grupowo. Jednym z priorytetów w trakcie realizacji projektu była bowiem nauka współpracy z innymi.

Pierwszego dnia zrealizowałam scenariusz zatytułowany „Dziś chcę wam pokazać jak wygląda świat". Dzieci wysłuchały opowiadania „Świat" z książki „Pan Kuleczka", poznały globus oraz dowiedziały się, co oznaczają kolory na nim. Wspólnie nazwaliśmy kontynenty. Na piłce-globusie przedszkolaki umieściły wykonane przez siebie domki z tektury. Następnie za pomocą włóczki dzieci mierzyły i porównywały odległości domków od siebie.

Drugiego dnia zorganizowane zostały zajęcia, w których brały udział nie tylko dzieci, ale i ich rodzice.

Do przygotowania zajęć posłużyły mi elementy ze scenariuszy o edukacji pokojowej. W powitaniu i pożegnaniu wykorzystane zostały zabawy z metodami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Pary (rodzic i dziecko) w rytmie muzyki tworzyły obrazy dowolne rysowane na kartkach przyczepionych do pleców. Następnie podobne ćwiczenie zostało powtórzone na dużych kartkach w kształcie koła (mandale). Wspólnie wyjaśniliśmy sobie znaczenie powstałych mandali oraz przyozdobiliśmy je kolorową solą.

Trzeciego dnia zrealizowane zostały zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom, jaki wpływ na środowisko mają nasze codzienne zakupy (scenariusz zatytułowany „Świadoma konsumpcja"). Dzieci dowiedziały się, które opakowania są najbardziej przyjazne dla środowiska oraz zrozumiały, że należy wybierać opakowania ekologiczne, a unikać tych zbędnych. Wspólnie rozpakowywaliśmy przyniesione do szkoły produkty oraz porównywaliśmy ilość powstałych po rozpakowaniu śmieci. Przedszkolaki dowiedziały się skąd pochodzą różne owoce oraz zmierzyły odległość tych krajów od Polski. Następnie z tekturowych rurek wykonały imitację rur wydechowych oraz zgodnie stwierdziły, że ogromne trasy, jakie pokonują samochody w celu dostarczenia do Polski różnych produktów powodują wydzielanie się dużej liczby spalin.

Czwartego dnia, jako że 20.11 obchodzony był Dzień Praw Dziecka, zrealizowany został scenariusz dotykający tego zagadnienia. Dzieci wysłuchały wiersza Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka" oraz bawiły się wspólnie przy piosence „Pod wspólnym niebem". Na koniec zilustrowały wybrane przez siebie prawo.

Ostatniego dnia, z okazji obchodzonego wówczas Dnia Życzliwości, zrealizowany został, przygotowany przeze mnie oraz przez nauczycielkę z zaprzyjaźnionego przedszkola, scenariusz zatytułowany „W roli głównej – życzliwość!". Rozmawialiśmy o emocjach, wspólnie zastanawialiśmy się, kiedy czujemy się szczęśliwi, źli, smutni, przestraszeni. Wykonywaliśmy sobie wzajemnie masażyki i rozmawialiśmy o swoich uczuciach. Pogadanki przeplatane były zabawami ruchowymi tj. „Pokaż emocje swoją buzią i ciałem", „Wzajemna pomoc", taniec „Podaj rękę przyjacielu". Na koniec na dużym, papierowym sercu odbiliśmy swoje dłonie. Serce przywiesiliśmy w naszej sali, by pamiętać o życzliwości na co dzień.

Karolina Słabolepsza – notatka o osobie przygotowującej TEG

Swoją przygodę z nauczaniem dopiero zaczynam. W szkole podstawowej pracuję drugi rok. Obecnie uczę dzieci 5- i 6-letnie z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 we Wrocławiu.

Podczas przygotowywania zajęć staram się wykorzystywać różnorodne metody pracy z dziećmi, preferuję formy pracy grupowej.