Ziemia / ZSP nr 15

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 15
SP nr 26
Przedszkole nr 11

Odpowiedzialne:
Katarzyna Leciejewska
Magdalena Surtel

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu:

Tydzień Edukacji Globalnej realizowany był w naszym przedszkolu w dniach od 14.11 do 21.11.13r. Stworzyłyśmy projekt edukacyjny pt. „Ziemia". W cały projekt zaangażowałyśmy najstarsze trzy grupy przedszkolne, trzy oddziały przedszkolne w szkole. W niektórych elementach projektu brało udział całe przedszkole, nauczyciele, rodzice.

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Przed rozpoczęciem projektu przedstawiłyśmy jego założenia innym nauczycielom, a także w holu przedszkola i szkoły pojawiła się informacja dla rodziców. Odbyły się również spotkania i zajęcia otwarte z rodzicami Projekt nakierowany był na pracę metodami aktywizującymi, wykorzystywanie prezentacji multimedialnych, zabaw z muzyką, tańcem, scenek dramowych.
Każdego dnia Tygodnia Edukacji Globalnej poznawaliśmy wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o świecie, człowieku, przyrodzie, edukacji ekologicznej.
Tydzień Edukacji rozpoczęliśmy nasadzeniem drzew i krzewów w ogrodzie przedszkolnym, w którym wzięły udział wszystkie przedszkolaki, nauczyciele, rodzice i dyrekcja.
Pierwszy dzień poświęcony był Kuli Ziemskiej. Dzieci zapoznały się z globusem, mapą świata. Konstruowały domki z zapałek, które umieściły na globusie, oraz stworzyły w grupach kontynenty z których stworzyły mapę świata, uzupełnianą o kolejne elementy.
Drugi dzień poświęcony został zwierzęta na świecie, których cechy porównywane były do ludzi. Zwróciliśmy uwagę na to, że każdy człowiek jest inny, wartościowy i ma inne potrzeby i predyspozycje.
Trzeci dzień poświeciłyśmy jakiejś konkretnej grupie etnicznej, narodowi na świecie i dwie grupy odwiedziły Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu.
Czwarty dzień poświecony został Globalnemu Południu na naszym stole i związanymi z tym aspektami ekologicznymi.
Ostatni dzień to podsumowanie projektu, prezentacja map świata, na której znalazły się zwierzęta, ludzie, produkty spożywcze i symbole życzliwości.
Obyła się ponadto wspólna zabawa, której tematem przewodnim była życzliwość. Dzieci wręczyły sobie wzajemnie przygotowane wczesniej symbole życzliwości.