Prawo do wody / Przedszkole nr 121

Tydzień Edukacji Globalnej realizowany był w Przedszkolu nr 121 przy ul.Tramwajowej we Wrocławiu w dniach 17.11.-21.11.2014r. Tematem było „Prawo do wody".

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu:

Osoby,które wzięły udział w projekcie to jedna nauczycielka-Krenc Violeta,ok.120 dzieci oraz rodzice w liczbie 25 osób.

Działania skierowane były do dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, dostosowane do ich wieku.Rodzice,którzy wzięli udział w przedsięwzięciu to rodzice dzieci 5-letnich.

Organizatorem wydarzeń byłam ja –Krenc Violeta.

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

W placówce już od poniedziałku widoczne były tablice prezentujące zdjęcia dzieci z Afryki i sposoby zdobywania przez nie wody oraz artykuły o niedostatku wody i różne ciekawostki na ten temat .Odbyła się też wystawa prac plastycznych wykonanych przez rodziców i ich pociechy na temat „Prawo do wody". Dzieci wraz z rodzicami zostały zaangażowane do pracy w domu, której celem było zaznaczenie w tabelce, w kolejnych dniach tygodnia , odpowiednich działań, w jaki sposób możemy oszczędzac wodę.W kolejnym dniu dzieci poprzez obserwację i bezpośrednie doświadczenie poznały tajemnice wody. W środę dzieci zebrały się w dużej sali, gdzie za pomocą prezentacji multimedialnej dowiedziały się, jak cenna jest woda, gdzie występuje problem dostępu do niej , przekazałam wiele interesujących informacji na temat zdobywania wody w Afryce.Dzieci wskazywały sposoby,jak możemy oszczędzac wodę i tym samym pomóc ludziom w Afryce. Bawiły się również przy muzyce i układały puzzle z obrazem kontynentu Afryki.W kolejnym dniu dzieci wyklejały z gazet jedną kroplę wody, starannie ją połączyły i stworzyły wspólną, ogromną kroplę , pamiętając o tym, że jest ona bardzo cenna i należy ją chronic.Ostatniego dnia , w piątek, dzieci przyniosły do przedszkola wypełnione tabelki, na których przez cały tydzień zaznaczały działania podjęte wraz z rodzicami w celu oszczędzania wody podczas wykonywania codziennych czynności.Nastąpiło podsumowanie i omówienie każdej pracy, dzieci otrzymały medale „ Wzorowego przedszkolaka chroniącego wodę", a najsmaczniejszą nagrodą były samodzielnie przygotowane przez dzieci kanapki z masłem czekoladowym oraz kubek gorącej czekolady. Ale była frajda!!!

Zastosowane metody,pomysły warte podzielenia się

  • polecam przekazywanie wiedzy przy pomocy prezentacji multimedialnych,które przybliżają klimat poznawanych miejsc
  • muzyka z różnych stron świata
  • wspólne prace plastyczne
  • smakowanie różnych produktów z innych miejsc na świecie

Co warto polecić? Co się szczególnie udało?

Celem Tygodnia Edukacji Globalnej było uwrażliwienie dzieci na problem dostępu do wody w innych częściach świata.Dzieci były bardzo aktywne i zaciekawione tematyką, chętnie uczestniczyły we wszystkich zaplanowanych działaniach.Zajęcia, choc wymagały dużego zaangażowania i przygotowania z mojej strony, jako prowadzącej, zrobiły ogromne wrażenie na dzieciach. Cele zostały zrealizowane, a materiały w pełni wykorzystane.Świetnym pomysłem jest zaangażowanie rodziców w takie zajęcia, podczas których razem z dziecmi mogą uczestniczyc w zaplanowanych działaniach i czują się współgospodarzami.

Refleksje

Na pewno był to bardzo wartościowy tydzień i ubogacił wszystkich w nową wiedzę.Tydzień Edukacji Globalnej to rodzaj bardzo ciekawej „podróży po świecie". Jestem przekonana, że na stałe wpisze się on w kalendarz wydarzeń naszego przedszkola.