Rówieśnicy z Globalnego Południa / Przedszkole nr 56

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu:

Tydzień Edukacji Globalnej w Przedszkolu Nr 56 „Niezapominajka" we Wrocławiu (ul.Wałbrzyska 16) odbył się w terminie od 17.11.2014 do 21.11.2014r. W przedsięwzięciu wzięło udział 5 grup zarówno 3-, 4- 5- jak i 6-cio latki, łącznie 165 dzieci, 8 nauczycieli oraz 1 gość z zewnątrz.

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej w Małej Niezapominajce przebiegał pod hasłem "Rówieśnicy z Globalnego Południa". Swoją tematyką obejmował nie tylko geografię poznawanych krajów, czy ich dziedzictwo kulturowe ale i codzienne życie zamieszkujących je ludzi. Wszystkie te elementy wzbogacone były o wartości tolerancji, szacunku dla drugiej osoby, poszanowania odmienności i respektowania prawa do posiadania jej.

Dzień 1: Zabawy z całego świata - Dzieci mały okazję poznać ciekawe zabawy, w które bawią się ich rówieśnicy w różnych regionach świata. Wprowadzeniem do każdej zabawy było umiejscowienie kraju z jakiego ona pochodzi na mapie świata (dzieci odszukują kraje na mapie, odmierzają sznurkiem odległość na mapie między Polską a krajem reprezentowanym przez daną zabawę, mierzą wielkość krajów sznurkiem po ich obwodzie i uzyskaną długość porównują z wielkością Polski). Poruszano także tematykę tego jak wyglądają ludzie, jakiego koloru mają oczy, włosy, skórę. Dzieci doświadczały na sobie, że w grupie przedszkolnej także różnimy się od siebie tymi cechami, nawet odcieniami skóry. Wzbudzano w nich świadomość różnorodności nie tylko na świecie, ale także w naszym kraju, w mieście, w samym przedszkolu. Kształtowano postawę tolerancji i szacunku niezależnie od koloru skóry, wyznania, języka. Temu dniu przyświecało hasło, że jesteśmy różni ale wszyscy chcemy być szczęśliwi i uwielbiamy się bawić. Starsze dzieci otrzymały mapkę konturową świata, na której mogły zaznaczać kraje, które podczas zabaw "odwiedziliśmy".

Dzień 2: Ali z dalekiej Tanzanii - dzień rozpoczął się od doświadczeń dzieci z mapą, globusem. Uświadamiano dzieciom, że Afryka to nie kraj, to kontynent na którym jest wiele różnych krajów, a w każdym z nich mówi się w innym języku, ma się inne zwyczaje, tradycje. Przełamywano tendencje do mówienia o Afryce jako o jednolitej całości a ukazywano jej różnorodność jako wartość. Dzieci odkryły gdzie jest Tanzania, mały okazję poznać kulturę tego kraju oraz mieszkającego tam chłopca - Aliego. Całość tematu skupiała się na fakcie, że nie ma ani gorszego ani lepszego dziecka czy dorosłego - wszyscy mają równe prawa.

Dzień 3: Asante z Tanzanii - malarstwo Tinga-Tinga. Poznaliśmy kolejną reprezentantkę tego kraju, dziewczynkę o imieniu Asante, która pokazała dzieciom jakie bajki są szczególnie lubiane przez dzieci w Tanzanii. Dzieci zostały wprowadzone w świat malarstwa Tinga-Tinga artysty-malarza z Tanzanii. Efektem końcowym drugiego dnia w Tanzanii była wystawa prac wykonanych przez dzieci a wzorowanych na malarstwie Tinga-Tinga.

Dzień 4: Abdullah z Maroko - poznaliśmy kolejny kraj afrykański Maroko oraz miasto, z którego pochodzi nasz bohater Adbullah czyli Szefszawan - Błękitne Miasto (które naprawdę jest błękitne). Dzieci dowiedziały się jak spędza czas ich rówieśnik, do jakiego chodzi przedszkola, jakie ma obowiązki domowe. Próbowały smakołyków polecanych przez chłopca - popularnych w Maroko daktyli. W treści dotyczącej kultury Maroka oraz życia codziennego jego mieszkańców wprowadzone były przesłania dotyczące równości i szacunku przysługujących każdemu człowiekowi niezależnie od pochodzenia, religii, światopoglądów. Każdy ma prawo wierzyć w co chce lub nie wierzyć wcale, a przy tym powinien być akceptowany, lubiany, obdarzany miłością i szacunkiem.

Dzień 5: Święto Plonów w Maroko - ukazanie bogactwa naturalnego Maroko, różnorodności owoców, warzyw, przypraw. Ukazywanie łańcuchów powiązań między produktami które spożywamy a ich pochodzeniem, ukazywanie jak wiele zawdzięczamy ludziom z odległych regionów świata. Wzbudzanie świadomości, że wszystkie dobra jakie mamy ktoś musiał wypracować, wyprodukować, wyhodować.

Zastosowane metody, pomysły warte podzielenia się

Podczas całego Tygodnia Edukacji Globalnej czytane były dzieciom bajki, opowiadania, baśnie których fabuła oparta jest na tolerancji, szacunku, pokoju, miłości, wzajemnej pomocy. Wszelkie działania bazowały na współpracy nie rywalizacji, pokazując jak wiele możemy zyskać gdy dzielimy się pomysłami, pomagamy sobie, współdziałamy. Mieszkańcy "odwiedzanych" krajów ukazywani byli z zachowaniem ich godności, bez stereotypów i uprzedzeń. W trakcie dnia dzieciom towarzyszyła muzyka z całego świata.

Refleksje

Najtrudniejszym elementem w prowadzeniu TEG'u było uczulanie dorosłych (nie uczestniczących we wcześniejszych warsztatach/szkoleniach z tego zakresu) na niestereotypowe patrzenie na omawiane zagadnienia. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, były ciekawe omawianych treści a doświadczenia z mapą stały się jedną z ulubionych zabaw. Istnieje ogromna potrzeba propagowania wartości Edukacji Globalnej i objęcia szkoleniami jak najszerszego grona nauczycieli.

Przygotowała: Agata Sikora