Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat/ Przedszkole nr 52

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Przez cały tydzień 17 – 21.11. 2014r. odbywały się w naszym przedszkolu zajęcia, które pozwalały poznać dzieciom mieszkańców zamieszkujących różne części świata oraz kolorowe i mało znane zakątki naszej ziemi. W zajęciach brały udział dzieci 3, 4., 5., 6. Letnie. Codziennie w godzinach do południa wszystkie dzieci wraz z nauczycielami spotykały się w jednej sali, oglądaliśmy prezentacje multimedialne, słuchaliśmy opowiadań dotyczących omawianego tematu.

Cele działania: -wdrażanie dzieci do uczestnictwa w różnych formach aktywności : werbalnej i pozawerbalnej, - zdobycie informacji przez dzieci o przysługujących im prawach, -uczenie się otwartości na uczucia innych, -likwidowanie negatywnych uprzedzeń związanych z wyglądem ludzi z innych części świata, -uświadomienie wspólnych wartości międzyludzkich oraz równości, -budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji, -zmiana nawyków żywieniowych dzieci - zdrowe odżywianie się,

Tematy, które zaplanowano na TEG:

  • 17.11.2014 W krainie przypraw indyjskich
  • 18.11. 2014 przedstawienie „O królewnie Liliance i rycerzu Witaminku”
  • 19.11.2014 Co nas różni
  • 20.11.2014 Jaś i Małgosia zapoznają dzieci z przysługującymi im prawami
  • 21.11.2014 Poznajemy różne kraje ,ich mieszkańców , pokaz mody „Zdrowa żywność”, ułożenie wspólnie z dziećmi Dekalogu Zdrowego Przedszkolaka .

DZIEŃ 1

17.11 2014 W krainie przypraw indyjskich. Wstępem do działań była prezentacja multimedialna o przyprawach pochodzących z Indii. Był to niezwykle kolorowy i pachnący dzień, gdyż dzieci poznawały kulturę indyjską za pomocą wielu zmysłów (węchu, smaku).

Zabawa „Czary mary” dzieci otrzymały miseczki z ryżem. Następnie dosypano kurkumy i dzieci mieszały całość. Dzieci zauważyły, że ryż zabarwił się na żółto.

DZIEŃ 2

18.11. 2014 przedstawienie „O królewnie Liliance i rycerzu Witaminku” Przedstawienie zostało przygotowane przez nauczycieli przedszkola dla dzieci. Celem było zwrócenie uwagi dzieci na prawidłowe odżywianie się. Jedzenie: mięsa, ryb, nabiału, warzyw, owoców, picie mleka i soków. Kształcenie nawyków żywieniowych.

foto 1

DZIEŃ 3

19.11.2014 Co nas różni. Wstępem do działań była prezentacja multimedialna uświadamiająca o wspólnych wartości międzyludzkich oraz równości. Dzieci poznawały mieszkańców różnych części naszego globu oraz domy w jakich mieszkają.

foto 3

Został rozstrzygnięty konkurs „Domy”. Każda grupa wykonywała jeden duży lub kilka mniejszych domów, w jakich chciałyby mieszkać. 

DZIEŃ 4

20.11.2014 Jaś i Małgosia zapoznają dzieci z przysługującymi im prawami. Wstępem do zajęć była zabawa „Witam wszystkich…”.

Następnie Jaś i Małgosia (nauczycielki0 przedstawiły scenkę nawiązującą do bajki’. Zaakcentowane zostały sytuacje dotyczące: prawa do zabawy, prawa do miłości, prawa do życia w rodzinie, prawa do opieki medycznej.

Na zakończenie wszystkie dzieci bawiły się przy piosence „Wszystkie dzieci nasze są”.

DZIEŃ 5

21.11.2014 Poznajemy różne kraje ,ich mieszkańców. Celem zajęć było wprowadzenie dzieci do tematu różnorodności krajów i kultur. Uświadomienie wspólnych wartości z rówieśnikami z innych krajów.

Ułożenie wspólnie z dziećmi Dekalogu Zdrowego Przedszkolaka

foto 5

Refleksje

Tydzień Edukacji Globalnej pozwolił zaangażować nauczycieli, rodziców i dzieci do realizacji działań. Wszystkie spotkania tematyczne były dla dzieci bardzo ciekawe i odkrywcze. Wszyscy uczestnicy spotkań mieli okazję przyjrzeć się znaczeniom: równość, pokój, sprawiedliwość, prawa człowieka.