Prawo do wody / Przedszkole nr 48

DZIAŁANIA PODJĘTE W Przedszkolu nr 48 W RAMACH EDUKACJI GLOBALNEJ POD HASŁEM „PRAWO DO WODY"

Ogłoszenie dla rodziców o wykonanie pracy plastycznej pt. „Prawo do wody" – wystawa w holu przedszkola.

Przekazanie dzieciom do domu karty „Umiem oszczędzać wodę" – dzieci musiały przez tydzień zaznaczać sposoby oszczędzania wody przez siebie i najbliższych, następnie przynieść te karty w ostatni dzień. Wspólne omówienie.

Skąd się bierze woda? Rozmowa na temat rymowanki mówiącej o tym skąd się bierze woda, zaprezentowanie plakatu obrazującego obieg wody w przyrodzie. Udzielenie odpowiedzi na pytania dzieci.

 • Zabawa badawcza mająca na celu sprawdzenie ile wody kapie z niedokręconego kranu. Uświadomienie dzieciom sensu oszczędzania wody i utrwalenie sposobów jej oszczędzania.
 • Do czego potrzebna nam jest woda? Rozmowa na temat tego do czego potrzebujemy wody (nie tylko ludzie, ale i rośliny i zwierzęta). Odszukiwanie rysunków ukrytych w balonach (po przebiciu), wspólne tworzenie plakatu.

Dlaczego w morzach i oceanach wody są słone? Czytanie dzieciom estońskiej baśni mówiącej o tym dlaczego woda morska jest słona. Przedstawienie dzieciom prawdziwej przyczyny zasolenia wody morskiej. Przygotowanie doświadczenia ( słoik woda w słoiku + sznurek).

 • Gdzie znajdę wodę słoną, a gdzie słodką? Zajęcia z globusem i mapą.
 • Praca plastyczna - wykonanie ryb różnymi technikami.

Jakie właściwości ma woda? Wykonywanie eksperymentów z wodą (m.in. co tonie, co się rozpuszcza, mieszanie płynów, co się dzieje gdy jest mróz itp.)

 • Grupowa praca plastyczna ukazująca niezwykłość i głębię wody.

Czy wszędzie na świecie ludzie mają równy dostęp do wody? Przedstawienie kryzysu wodnego na przykładzie wybranego kraju afrykańskiego lub azjatyckiego. Zobrazowanie dzieciom jak mało wody zdatnej do picia jest na Ziemi. Zaprezentowanie filmu pokazującego całe rodziny pokonujące codziennie wiele kilometrów w celu zdobycia wody pitnej.

 • Co stanie się gdy na Ziemi zabraknie wody? Wysłuchanie piosenki „Świat bez wody". Rozmowa z dziećmi na temat skutków nieoszczędzania wody.

Kto zabiera nam wodę? Film obrazujący m.in. zanieczyszczenia które wpływają na zmniejszanie się ilości wody na Ziemi.

 • Praca plastyczna – świat bez wody

Tworzenie kącików tematycznych w salach.

Wystrój całego przedszkola.

Poznanie obiegu wody w przyrodzie- praca z ilustracją

Wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela „Jak powstaje kropla wody?"

Pogadanka z dziećmi na temat tego do czego potrzebna jest nam woda?

Rozmowa z dziećmi na temat ilości wody na Ziemi oraz wytłumaczeni dzieciom, że nie każda woda nadaje się do spożycia przez człowieka. Uświadomienie dzieciom, że to rzeki i jeziora są głównym źródłem wody człowieka (a nie oceny)- praca z Globusem. Zilustrowanie dzieciom ilości wody na ziemi- 13 dużych kropel wody, wody z jezior i rzek- pół kropelki oraz wody zdatnej do picia- malutka kropelka

Prezentacja multimedialna o Ghanie- odnalezienie Ghany na mapie Afryki- zapoznanie się z Afrykańskim krajem, uwypuklenie problemu dostępu do wody w Ghanie.

Wpis z pamiętnika Oli Antonowicz- rozmowa na temat tego jak możemy oszczędzać wodę.

Baśń estońska- o tym Dlaczego woda morska jest słona ?

Doświadczenie z wodą słoną i słodką- dzieci odpowiadają na pytanie czy każda woda nadaje się do ludzi?

Praca plastyczna w grupach- collage- Obieg wody w przyrodzie.

Eksperymenty z wodą: kształty wody, rozpuszczanie różnych składników w wodzie , czarodziejskie jajko itd.

 • p48-1
 • p48-2
 • p48-3
 • p48-4