Przedszkole nr 25

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu

Kadra: całe przedszkole – Dyrekcja, nauczycielki, pomoce techniczne, referentka, intendentka, obsługa przedszkolna, kucharki

Dzieci: ok 210

Rodzice: ok 50

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej w naszej placówce został zrealizowany w terminie

17 – 21 listopad. Zajęcia odbywały się przez cały tydzień, każdego dnia we wszystkich grupach wiekowych. Pierwszym tematem w naszym projekcie edukacyjnym to „Planeta Ziemia". Zostały w nim wprowadzone ogólne informacje o Ziemi i o naszym domu. Drugi temat dotykał zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Dzięki niemu dzieci nauczyły

się odpowiedzialności o środowisko przyrodnicze poprzez ukazanie proekologicznych nawyków w życiu codziennym. Środa była dniem praw człowieka – praw dziecka.

W kolejnym dniu poruszyliśmy temat „Równi, ale różni". Przedszkolaki uczyły

się o różnorodności krajów i ich kultur. Piątek był dniem Edukacji pokojowej połączonym

z Dniem Życzliwości, którego celem było upowszechnienie życzliwości jako zasady filaru współżycia społecznego. Dzieci wykonały w tym dniu pracę plastyczną ukazującą życzliwość jako nić porozumienia się między ludźmi na całym świecie. Ponadto w przedszkolu odbyły się obchody Dnia Życzliwości pt: „Warto pomagać. Ja i Ty razem My". Dzieci spotykały

się między grupami i w różny sposób mogły okazać sobie życzliwość. W ten sposób w całej placówce panowała atmosfera przyjaźni i radości.

W całym tygodniu Edukacji Globalnej dzieci poznawały walory smakowe i odżywcze owoców egzotycznych (tj. kiwi, banan, mandarynka, ananas, figi), a także odszukiwały rejony świata skąd pochodzą.

W przedszkolu odbyły się również zajęcia otwarte z rodzicami w grupie starszaków

i w grupie maluszków. Dziećmi starsze zaprosiły swoich rodziców do wspólnych zabaw

z całego świata, natomiast młodsze w podróż do Afryki.

W czasie TEG-u w holu przedszkolnym umieszczona została mapa świata

zatytułowana „Pomocna dłoń". Rodzice razem z dziećmi mieli okazję do podzielenia

się swoimi pomysłami na pomaganie światu: (ludziom, przyrodzie, zwierzętom).

Zastosowane metody, pomysły warte podzielenia się

 • Praca z globusem, z mapą świata
 • Pogadanka, zagadki, opowiadania i bajki
 • Prace plastyczno – techniczne
 • Degustacje owoców
 • Zabawy naśladowcze
 • Metoda pracy grupowej i indywidualnej
 • Ilustracje
 • Instrumenty muzyczne
 • Zabawy muzyczno- ruchowe

Wykorzystane najciekawsze materiały

materiały otrzymane w czasie kursu prowadzonego przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa:

 • globus
 • puzzle
 • książki
 • płyta CD
 • zdjęcia
 • instrumenty muzyczne
 • plakat
 • lalki
 • scenariusze zajęć z warsztatów z TEG

Refleksje

Cały projekt edukacji globalnej przebiegał w bardzo ciekawy i aktywny sposób. Wszystkie zajęcia podobały się zarówno dzieciom jak i rodzicom.