Podróż do Maroka – poznajemy rodzinę Sumiji i Abdullaha

Planowana liczba i wiek odbiorców: 26 osób, uczniowie klas I – II
Czas trwania: około 60 – 70 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • zachęcanie dzieci do poznania nowych miejsc na świecie (stymulacja ciekawości poznawczej)
  • pokazanie podobieństwa zachowań dzieci żyjących w różnych krajach
  • kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec różnych religii, obyczajów i tradycji

POBRAĆ SCENARIUSZ PODRÓŻ DO MAROKA – POZNAJEMY RODZINĘ SUMIJI I ABDULLAHA