W gościnnym kraju – Senegalu

Planowana liczba i wiek odbiorców: 25 dzieci w wieku 6 lat
Czas trwania: 60 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • kształtowanie świadomości wielokulturowości
  • rozbudzanie zainteresowania życiem rówieśników mieszkających w Senegalu
  • kształtowanie postawy szacunku w stosunku do ludzi innych narodowości 
  • promowanie aktywności grupowej

POBRAĆ SCENARIUSZ W GOŚCINNYM KRAJU – SENEGALU