Po co komu dom?

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat zajęć: Po co komu dom? Poznajemy domy kolegów i koleżanek z klasy i mieszkańców Wrocławia

Grupa wiekowa: 6 lat

Czas realizacji: 2x 45 minut

Cel: zwrócenie uwagi dzieci na różnorodność domów we Wrocławiu i przybliżenie domu dziecka

Metody :

  • Bajka
  • Rysunek
  • Rundka
  • Prezentacja
  • Spotkanie z pracownikiem domu dziecka/ Rozmowa na temat domu dziecka
  • Film

Formy pracy:

  • Zbiorowa
  • Indywidualna

 Scenariusz wraz z załącznikami można pobrać poniżej ↓