Inni to także my

Planowana liczba odbiorców: 25 osób- jedna grupa przedszkolna 5-6 lat Czas trwania: 40-60 min

Cele ogólne

 • nabywanie wiadomości o prawach dziecka
 • budowanie prawidłowych relacji między dziećmi podczas zabawy
 • poznanie wybranych krajów i kontynentów
 • tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • rozbudzanie ciekawości

Metody

 • podające: słuchanie opowiadania , instrukcje
 • poszukujące: formułowanie kodeksu
 • ekspresyjne: zabawy integracyjne, ruchowe , burza mózgów
 • praktycznego działania: odczytywanie napisów, rysowanie pomocnych dłoni

Przygotowania

Potrzebne materiały:

chusta klanzy, magnetofon , płyta CD z utworami muzycznymi, napisy, cyfry, paszport i bilety lotnicze dla każdego uczestnika, pieczątka do paszportu, mapa świata, ołówki, biały brystol, nożyczki

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
5 min Osoba prowadząca wita się z dziećmi, zaprasza je na dywan i oznajmia, że chciałaby je zabrać w podróż do kraju, który nazywa się ANGOLA.
Prezentuje napis ANGOLA i zachęca do odczytania.
Witają się z osobą prowadzącą.Wybrane dziecko odczytuje napis Rozmowa
Praktyczne działanie
Wprowadzenie do tematu, skupienie uwagi, zaciekawienie. Utrwalenie poznanych liter. Kartka z wyrazem ANGOLA
3 min W trakcie rozwieszania mapy osoba prowadząca zadaje dzieciom pytania:
- co to jest?
-czego się można dowiedzieć oglądając mapę?

Następnie wspólnie z dziećmi szuka państwa na mapie. Po czym zastanawiają się jak można tam się dostać z Wrocławia. Wytyczają  drogę i szacują odległość ( lot trwa: ok. 24-25  godzin – trzeba się dwa razy przesiadać).

Jak myślicie daleko to, czy blisko?
Biorą udział w rozmowie, oglądają mapę, odpowiadają na pytania. Chętne dziecko szuka Angoli na mapie.Wybrane dziecko zaznacza tasiemką na mapie trasę przelotu z Wrocławia do Angoli. Rozmowa
Sprawdza poprawność zadań stawianych dzieciom
Poznanie:
- mapy – systemu oznaczeń,
- miejsca Angoli i Wrocławia na mapie,
- pojęcia doba - 24 godzin
Mapa fizyczna, Europy, tasiemka lub inna dowolna miara.
5 min Osoba prowadząca mówi:
Wiecie już, że odbędziemy tę podróż samolotem. Jak myślicie co jest potrzebne, by polecieć samolotem?

Następnie pokazuje dzieciom paszport
który jest niezbędny do przekroczenia granic tego kraju. Proszę żebyście je podpisali swoim imieniem.
Odpowiadają na pytania
Dzieci oglądają paszporty, podpisują i chowają  do wspólnej teczki.
Rozmowa
Praktyczne działanie
Utrwalenie pisowni swojego imienia. Dostarczenie wiedzy, że paszport jest dokumentem potrzebnym do przekroczenia granic innego kraju. Paszporty, ołówki
8 min Osoba prowadząca pokazuje, a następnie rozdaje dzieciom bilety.
Osoba prowadząca zaprasza dzieci na pokład  samolotu (chusta Klanzy) i zajęcie miejsca.
Chętne dziecko odczytuje znajdujące się tam napisy: dokąd lecimy, kiedy, jaki mamy numer miejsca w samolocie? Dzieci zajmują miejsca w samolocie (chusta klanzy) zgodnie z numerem na bilecie - jaki rząd, które miejsce? Odczytywanie napisów. Praktyczne działanie Nabywanie umiejętności wykorzystywania informacji zawartych na bilecie i stosowanie w praktyce.  Bilety lotnicze(zał. 2) , chusta Klanzy, literowe i cyfrowe (np.A1, D3) oznaczenia miejsc na chuście
3 min Przelot samolotem
Osoba prowadząca włącza piosenkę "Lecę samolotem" i zachęca dzieci do śpiewania. Osoba prowadząca opowiada dzieciom, co mijają po drodze: góry w Hiszpanii, morze Śródziemne, Saharę itd.
Śpiewają piosenkę,  zachwycają się widokami. Ekspresyjne Śpiewanie piosenki  Utrwalenie piosenki. Płyta z piosenką
15 min Przylot do Angoli, osoba prowadząca wbija pieczątkę w paszporcie i zaprasza je by siadły na dywanie w kole. Odczytują nazwę państwa. Podaja paszporty do wbicia pieczątki.
Zajmują miejsce na dywanie.
Praktyczne działanie  Poznanie  nowego kraju.
Rozbudzanie zainteresowań i sympatii do ludzi. Globalne czytanie wybranych wyrazów
Wyraz ANGOLA Pieczątki
7 min Osoba prowadząca zachęca dzieci do dokładnego obejrzenia paszportów i omówienia jego wyglądu (zał. 1)
Rozmowa z dziećmi o kolorach kół flagi olimpijskiej (co oznaczają kolory na paszportach. Wręczenie paszportów z różnym kolorem kół umożliwiło podział dzieci na reprezentantów różnych kontynentów.
Paszport z kolorem:
- niebieskim Europę - Polska
- żółtym Azję - Indonezja
- czarnym Afrykę- Angola
- zielonym Australię
- czerwonym Amerykę – Stany Zjednoczone
Oglądają paszport i wspólnie zastanawiają się, co symbolizuje kolor koła na zewnętrznej stronie paszportu.   Pokaz
Burza mózgów
Poznanie i utrwalenie kolorów kół olimpijskich oraz ich symbolikę.  Paszporty
10 min Osoba prowadząca mówi: Mimo, że mówimy innymi językami, mamy inny kolor skóry i nasze gesty mogą mieć różne znaczenie to wszystkim nam zależy, aby nasze spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Teraz zapraszam Was abyśmy wspólnie ustalili zasady postępowania, które będą obowiązywały wszystkich.
Ustalanie kodeksu dobrego koleżeństwa.
Osoba prowadząca zapisuje wszystkie propozycje np.:
- każde dziecko może uczestniczyć w zabawie
- każdy może bawić się z kim chce
- każde dziecko samo wybiera sobie zabawkę , którą chce się bawić
- nikt nie może bić ani krzyczeć na kolegów
Ustalają normy postępowania,
Podają swoje propozycje,
Rozmawiają z osobą prowadzącą. 
Rozmowa,
Burza mózgów’
Refleksja nad tym, co ważne jest podczas wspólnej zabawy,
Budowanie prawidłowych relacji między dziećmi podczas zabawy. 
Duży arkusz papieru, markery
Osoba prowadząca zadaje dzieciom pytania: - Co to są prawa ?
- Kto ma swoje prawa ?
- Czy potrzebne są prawa dla dzieci ?
- Jakie prawa mają dzieci ?
- Jakie prawo jest według Ciebie najważniejsze ?
- Które chcieliby, żeby obowiązywały u nich w grupie?  
Odpowiadają na pytania    Rozmowa
Burza mózgów”
Nabywanie wiadomości o prawach dziecka, Zrozumienie z czego wynikają prawa dziecka i człowieka, Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
Osoba prowadząca proponuje odczytanie napisów:
Prawo do zabawy.
Prawo do nauki.
Prawo do życia bez przemocy.
Prawo do wyrażania swoich uczuć.   
Odczytują napisy Działania praktyczne  Utrwalenie znajomości praw dziecka.
Doskonalenie umiejętności czytania. 
Napisy- zał.3
Prawo do zabawy.
Prawo do nauki.
Prawo do życia bez przemocy.
Prawo do wyrażania swoich uczuć.
Osoba prowadząca zaprasza dzieci do zabawy popularnej w INDONEZJI. Podkreśla, że kraj ten znajduje się w Azji i położony jest na 18 tysiącach wysp. Największa z nich to wyspa SUMATRA. Indonezja jest bardzo zaludniona (4 miejsce na świecie). Następnie wspólnie z dziećmi szuka państwa i wyspy na mapie. Słuchają informacji o Indonezji. Szukają Indonezji na mapie. Kontakt z mapą  Zdobywanie wiadomości o nowym kraju. Nabywanie umiejętności uważnego słuchania. Mapa.
15 min Zabawa nosi nazwę ,,Semut, orang, gajah czyli Mrówka, człowiek i słoń” i przypomina naszą zabawę ,,papier, nożyce i kamień”. Dwóch graczy staje naprzeciwko siebie i walczą na gesty, gdzie: wyciągnięty mały palec (reszta schowana) symbolizuje mrówkę, wyciągnięty palec wskazujący symbolizuje człowieka, wyciągnięty kciuk symbolizuje słonia. Mrówka pokonuje słonia, ponieważ może wślizgnąć się do słoniowego ucha i łaskotać, doprowadzając go do szaleństwa. Człowiek wygrywa z mrówką, ponieważ może nadepnąć na mrówkę i ją zmiażdżyć. Człowiek przegrywa ze słoniem, ponieważ może zostać stratowany przez słonia. Dobierają się parami i walczą  na gesty Gra integracyjna   Naucza się zabawy popularnej w Indonezji.
Osoba prowadząca proponuje ułożenie puzzli (miś koala) jako wprowadzenie do poznania kolejnego kontynentu -AUSTRALII.  Układają puzzle   Praktyczne działanie Rozwijanie logicznego myślenia,
Koordynacja wzrokowo ruchowa
Puzzle
Osoba prowadząca przekazuje informacje o misiu i Australii.
Miś koala - przypomina milutkiego szarego pluszaka i żywi się wyłącznie liśćmi eukaliptusa. Koala schodzi na ziemię tylko po to, by przejść na kolejne drzewo. Jest największym śpiochem, przesypia ok. 20 godzin dziennie, a resztę czasu przeznacza na jedzenie, żyje w Australii. Podkreślenie, że jest to jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Jest tam najdłuższy na świecie płot, mający aż 5 530 km. Odgradza on dzikie psy dingo od owiec.
Słuchają informacji o misiu Koali i Australii. Szukają Australii na mapie Kontakt z mapą  Zdobywanie wiadomości o nowym kraju. Mapa
Osoba prowadząca włącza piosenkę ,,Taniec przyjaźni”   Zaprasza dzieci do odszukania kontynentu na mapie. Podkreślenie, że Ameryka dzieli się na dwa kontynenty: Amerykę Północną i Amerykę Południową.    Słuchają piosenki i próbują odgadnąć skąd pochodzi.
Szukają kontynentu na mapie.
Aktywne słuchanie. Pokaz. Obserwacja Poznanie nowych kontynentów. Nabywanie umiejętności gromadzenia informacji. Płyta z piosenką Mapa
Wspólna zabawa przy piosence ,,Taniec przyjaźni”
 
Powtarzają układ za osoba prowadzącą  Ćwiczenia rytmiczne,
Integracja,
Zabawa ruchowa. 
Poznanie nowego tańca,
Dobra zabawa. 
Płyta z piosenką
Osoba prowadząca proponuje prace plastyczną „Pomocne dłonie”.  Dzieci dobierają się parami i odrysowują flamastrami dłoń partnera, poczym wycinają kontur i wpisują jego imię. Następnie łączą powstałe kontury i tworzą łańcuch pomocnych dłoni. Działanie praktyczne Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, Ćwiczenia manualne Nożyczki, brystol, klej
3 min Zabawa integracyjna : ,,Ramię przy ramieniu „ Stoimy ramię przy ramieniu
Możemy być wielcy w oka mgnieniu
Możemy być całkiem mali
Lecz nigdy nie będziemy sami!
Dzieci stają w kole blisko siebie , ilustrując ruchem treść wyliczanki Zabawowo naśladowcza Nauczą się rymowanki, Treść rymowanki
Dzieci żegnają się wzajemnie przez podanie ręki. Rozwijanie poczucia więzi grupowej
      

Źródła

Uwagi: Opracowała Agnieszka Chruściel, Lilla Pawlasek (ZSP nr 11)