Różne ale równe - dom i rodzina

Planowana liczba odbiorców: 16 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, 11-14 lat
Czas trwania: 60 min

Cele ogólne

  • zapoznanie z różnorodnością na świecie przy jednoczesnym uświadomieniu wspólnych wartości i praw

Przygotowania:

prezentacje w power point – domy, rodziny (komputer, rzutnik), szary papier, materiały piśmiennicze, puzzle papierowe, klej

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
5 min 1. Wprowadzenie do tematu:

- powitanie: dzieci wraz z nauczycielem/ką siadają w kręgu i witają się wybranymi częściami ciała- witają się nogi, ręce, plecy, kolana, pięty itp.

- osoba prowadząca czyta zagadkę:

Ma ściany, podłogi, okna i drzwi, a w nim mieszkasz ty. Odpowiedź - DOM

Osoba prowadząca informuje dzieci, że dzisiaj będziemy mówić o domach ludzi na świecie. Przedstawia kulę Ziemską (globus dmuchany). Opisuje system oznaczeń - kontynenty, oceany. Dzieci wymieniają znane im kontynenty.

- uczniowie rozwiązują zagadkę;

- dzieci biorą udział w rozmowie dotyczącej „wyglądu" kuli ziemskiej, wymieniają znane im kontynenty.

- m. problemowa (samodzielnego dochodzenia do wiedzy)

- m. podająca

Wprowadzenie to znajomości krain geograficznych

- uczniowie wiedzą czym jest kula ziemska, 

- wyodrębniają na Ziemi lądy i wody, potrafią je wskazać (bez konkretnych nazw)

- znają nazwy kontynentów 
- globus (piłka)
5 min  2. Domy na świecie.
Osoba prowadząca pokazuje dzieciom na globusie gdzie mieszkają i pyta jak wyglądają ich domy. Mówi, że w innych częściach świata ludzie mają domy podobne do tych budowanych w Polsce i że tego typu domy występują najczęściej w miastach. Jednak istnieją też inne domy, które nie są budowane w miastach, a w miejscach skupiających mniejszą ilość osób (np. na wsi). Czasem na wsiach możemy zobaczyć domy tzw tradycyjne. Mówi, że na świecie jest bardzo dużo różnych budowli tradycyjnych, jednak w tej chwili skupimy się na wybranych państwach (Laos, Tajlandia, Mongolia, RPA, Polska). Wyjaśnia, że istnieje mnóstwo metod budowania domów, mają one różne kształty, konstrukcje, wybudowane są z różnych materiałów. Wygląd domów zależy w dużej mierze od dostępnych materiałów budowalnych w danym klimacie, a także potrzeb mieszkańców, tradycji.
- dzieci biorą aktywny udział w rozmowie dotyczącej wyglądu ich domu, opisują wygląd swoich domów. - m. podająca
- m. problemowa
Wprowadzenie zagadnienia różnorodności
Uświadomienie, że istnieją podobieństwa i różnice w sposobie mieszkania ludzi na świecie
- globus,
5 min  3. Prezentacja.
Następnie nauczyciel/ka pokazuje dzieciom prezentację „Domy" pokazującą slajdy z domami w mieście i domami tradycyjnymi w: Laosie (dom na wodzie), Tajlandii (dom na palach), Mongolii (jurta), RPA (malowany dom Ndebele), Polsce (malowany dom z Zalipia). Nauczyciel/ka zadaje pytania dotyczące budulca prezentowanych domów. Prezentacja każdego kraju poprzedzona jest slajdem z mapą prezentowanego kraju.
Nauczyciel prosi uczniów by opisywali swoje spostrzeżenia dotyczące oglądanych zdjęć.
- uczniowie opowiadają swoje spostrzeżenia dotyczące prezentacji, odpowiadają także na pytania nauczyciela wynikające z toku lekcji (np. dotyczące budowy domów), uczniowie pokazują na globusie-piłce gdzie według nich te domy mogą być budowane. - m. podająca
- m. oglądowa
- m. problemowa
Zapoznanie się z różnorodnością tradycyjnych sposobów budowania i zdobienia domów.
Budowanie postawy szacunku wobec różnorodności.
Budowanie zrozumienia dla powodów różnorodności – rozumienia zależności pomiędzy rodzajem architektury a klimatem i zasobami.
Prezentacja multimedialna
15 min 4. Makieta
Osoba prowadząca dzieli dzieci na 5 grup przy pomocy np. kamyków, guzików, karteczek. Uczniowie w grupach otrzymują rysunki konturowe przedstawiające omawiane domy.
Osoba prowadząca zaprasza do pokolorowania ilustracji
Po zakończeniu pracy zaprasza przedstawiciela/kę do opowiedzenia, jaki rodzaj domu malowali i przypomina czym taki dom się charakteryzuje, a następnie do przyklejenia jednego z domów z grupy odpowiednim miejscu na globusie (pod kierunkiem nauczyciela/ki)
Osoba prowadząca zaprasza, aby pozostałe domy uczniowie przykleili na dużym arkuszu papieru oraz wyposażyli swoją nowopowstałą globalną miejscowość w niezbędne według nich elementy, np. ścieżki łączące domy ze sobą.
- uczniowie i uczennice w grupach kolorują otrzymane kontury domów,

-przedstawiciel/ka każdej z grup prezentuje dom i przykleja do globusa
- uczniowie i uczennice tworzą globalną miejscowość: przyklejają domy na wspólnym arkuszu papieru i uzupełniają krajobraz

Utrwalenie wiedzy dot. różnorodności tradycyjnego budownictwa i rozmieszczenia geograficznego Laosu, RPA, Polski, Mongolii i Tajlandii
Budowanie poczucia wspólnoty – rozumienia ziemi jako domu wszystkich ludzi: uczniowie rozumieją, że pomimo różnic możliwe jest wspólne życie
Wzmacnianie postawy i umiejętności współpracy
- rysunki konturowe domów, kredki, klej
10 min 5. Co to jest dom?
Osoba prowadząca rozpoczyna rozmowę z dziećmi dotyczącą domu (np. co to jest dom, po co jest dom, kto mieszka w domu itp.) dzieci wymieniają skojarzenia związane z domem. Wokół wyrazu dom zapisywane są wszystkie skojarzenia(słoneczko skojarzeń). Następnie osoba prowadząca zadaje pytania: czy dom to tylko budynek, w którym mieszkamy? Czy każde miejsce, w którym nocujemy, jest domem? Co świadczy o tym, że dom jest domem? Do czego ludzie potrzebują domu? Kto mieszka w domu? Który dom (jurta, na palach, Ndebele etc.) jest najważniejszy? Dla kogo i dlaczego? Kto ma prawo mieć dom?
Każdy człowiek ma prawo do schronienia, mieszkania i bezpieczeństwa. Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe. (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka)
Uczniowie ozdabiają arkusz ze słoneczkiem skojarzeń
- uczniowie biorą udział w rozmowie kierowanej
- uczniowie z pomocą zapisują skojarzenia związane z domem
- uczniowie kolorują (przyozdabiają) arkusz skojarzeń
- m. problemowa (burza mózgów)
- m. logicznego myślenia
Wzmacnianie świadomości wartości emocjonalnej domu dla ludzi na całym świecie
Budowanie poczucia wspólnoty opartej na świadomości podobieństwa potrzeb i wspólnych praw
- szary papier, markery, kredki
10 min 6. Prezentacja „Rodziny"
Osoba prowadząca uświadamia dzieciom jaka jest wartość rodziny. Wyjaśnia, że rodziny mogą być różne i są dla dzieci tak samo ważne, niezależnie od tego, gdzie mieszka i w jakim domu. Nie mamy wpływu na to, gdzie się rodzimy i jednocześnie każdy z nas ma prawo stworzyć w przyszłości swoją rodzinę z tą osobą, z którą chce – jeśli się ona na to zgadza.
Każdy mężczyzna i kobieta, bez względu na różnice narodowości, pochodzenia, wyznania, mają prawo, gdy są pełnoletni, zawrzeć małżeństwo i założyć rodzinę. Małżeństwo może być zawarte jeśli przyszli małżonkowie się na to zgadzają. Rodzina ma prawo do ochrony ze strony państwa i społeczeństwa (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka)
Wyświetlenie slajdów przedstawiających różne rodziny z różnych stron świata.
- m. podająca Wzmacnianie postawy wrażliwości na różnorodność, bez oceniania.
Budowanie poczucia wspólnoty opartej na świadomości podobieństwa potrzeb i wspólnych praw.
- materiały wizualne ze strony Edukacja Globalna
5 min 7.Podsumowanie
Co najbardziej lubię robić w moim domu?
Pożegnanie dzieci piosenką oraz zabawą- żegnają się wybrane części ciała (analogicznie do powitania).
- każde chętne dziecko krótko odpowiada na pytanie
- wspólny ruch do piosenki, wspólna zabawa integracyjna.
Wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi - odtwarzacz CD, lub komputer, piosenka z bajki Kubuś Puchatek „Dom".
      

Opracowały: Barbara Janc, Joanna Żukrowska

Załączniki:

prezentacja - Domy

Źródła:

http://www.miedzykulturowa.org.pl/cms/

https://www.youtube.com/watch?v=OI9yi1uQWJw