Na lace

Planowana liczba i wiek odbiorców: 4 letnie dzieci
Czas trwania: 20 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • wzbogacanie wiedzy dziecka na temat migracji ludzi nawiązując do świata pszczół
  • rozbudzanie empatii w stosunku do dzieci z Ukrainy w naszej grupie i w naszym przedszkolu

POBRAĆ SCENARIUSZ NA ŁĄCE