Niebieskie niedźwiedzie wśród nas

Planowana liczba odbiorców: 18 dzieci w wieku 5-6 lat
Czas trwania: 45 min

Cele ogólne

 • Uczenie empatii wobec innych.
 • Kształtowanie postawy tolerancji.

  Cele szczegółowe:
  - Umiejętność wyrażania uczuć w sposób pozawerbalny.
  - Rozpoznawanie uczuć własnych i innych osób.
  - Wzbogacanie słownictwa w zakresie nazywania uczuć.
  - Rozwijanie umiejętności ekspresji w sposób pozawerbalny (drama, malowanie).

Metody

 • słowna,
 • działań praktycznych: techniki dramowe, formy plastyczne-malowanie, operowanie barwami,

Przygotowania

- książka Joanny M. Chmielewskiej „Niebieska Niedźwiedzica”,
- utwory: Avishai Cohen „Remembering”, Benny Goodman Quartet „Whispering”,
- odtwarzacz CD,
- globus,
- 4 pluszowe misie: brązowy, szary, biały i niebieski,
- arkusz brystolu dla każdego dziecka,
- farby,
- pędzle,
- woda.

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
3 min Nauczyciel/-ka wprowadza dzieci do tematyki zajęć: rozmowa dotyczyć będzie niedźwiedzi. Przy pomocy globusa pokazuje i nazywa kontynenty, na których żyją niedźwiedzie: polarny i brunatny. Prezentuje maskotki, które witają się z każdym po kolei. Dzieci słuchają i witają się z maskotkami. - metoda słowna - wprowadzenie do tematu;
- zaciekawienie, skupienie uwagi;
- 3 pluszowe misie
10 min Nauczyciel/-ka czyta dzieciom fragment opowiadania: do opisu powrotu niedźwiedziczki Azul do Niedźwiedziej Doliny.
Pyta ich:
- Kogo Azul spotkała w życiu?
- Jak była traktowana przez wszystkich?
- Dlaczego nikt nie chciał się z nią bawić i nie pozwolono jej brać udziału w zawodach łowienia ryb?
- Jak czuła się Azul?
- O czym marzyła bohaterka?
Dzieci słuchają czytanej książki i udzielają odpowiedzi na zadawane pytania. - metoda żywego słowa;
- metoda słowna;
- rozwój umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
- rozwój wrażliwości na słowo pisane;
- opowiadanie Joanny M. Chmielewskiej
„Niebieska Niedźwiedzica”
7 min Prosi dzieci, aby za pomocą plam z farb wyraziły wcześniej omówione uczucia Azul – praca pod tytułem„Obrazy smutku Azul”. W  tle słychać muzykę. Dzieci wykonują pracę plastyczną i słuchają muzyki. - metoda samodzielnych doświadczeń: praca plastyczna - rozwijanie motoryki małej;
- rozwijanie wrażliwości na sztukę;
- rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć w sposób pozawerbalny.
- farby,
- pędzle,
- kubki na wodę,
- brystol,
- odtwarzacz CD,
- muzyka: Avishai Cohen „Remembering”, Benny Goodman Quartet „Whispering”,
3 min Osoba prowadząca układa prace w jednym miejscu i pyta, jakie uczucia dzieci chciały wyrazić, dlaczego użyły takich, a nie innych kolorów.
Następnie zaprasza do opowieści ruchowej pt.: „Kraina szczęścia i smutku”.
Dzieci odpowiadają na zadane pytania. - metoda słowna - poznawanie słów precyzyjnie określających uczucia;
5 min W tle spokojna muzyka. Słychać głos osoby prowadzącej:
- Jesteś Azul. Skul się na ziemi, bo jesteś jeszcze mała. Rośniesz powoli i stajesz się większa, powoli prostujesz się. Ale jest ci smutno, bo wszystkie niedźwiedzie wyśmiewają się z ciebie, poszturchują. Masz ochotę uciekać jak najdalej od nich. Jesteś przerażona, chowasz się w kącie swojego pokoju. Jesteś smutna i samotna. Cała drżysz. Marzysz o krainie, w której wszyscy są mili, lubią cię i zachwycają się twoim niebieskim futerkiem. Zamieszkujesz piękną krainę. Jesteś szczęśliwa, ale brakuje ci dawnych przyjaciół i słodkiego miodu. Nagle w pięknej krainie pojawia się król, który przeprasza cię i prosi, abyś wróciła do domu, do innych niedźwiedzi. Wszyscy tam na ciebie czekają. Wracasz. Wszystkie niedźwiedzie chcą się z tobą bawić, lubią cię i akceptują twoje niebieski futerko. Jesteś szczęśliwa.
Dzieci słuchają w skupieniu i obrazują ruchem treść opowiadania. - metoda samodzielnych doświadczeń: technika dramowa, - wyzwalanie możliwości twórczych;
- uczenie swobodnego wyrażania uczuć w sposób pozawerbalny.
3 min Osoba prowadząca pyta:
- Jak czuła się Azul, gdy razem z królem wróciła do domu?
- Dlaczego czuła się szczęśliwa?
- Czy zdarzyło się Wam, że czułyście się tak szczęśliwe, jak Azul?
Dzieci udzielają odpowiedzi na zadane pytania. - metoda słowna - rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i cudzych;
7 min Osoba prowadząca prosi dzieci, aby namalowały Azul tak, by było widać, że jest szczęśliwa. Zwraca uwagę na dobór odpowiednich kolorów. W tle muzyka „Szczęśliwa Azul” Dzieci malują słuchając muzyki. - metoda samodzielnych doświadczeń: malowanie farbami     - rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć w sposób pozawerbalny;  - brystol,
- farby,
- pędzle,
- woda,
- odtwarzacz CD,
- muzyka Whispering - B.Goodman
3 min Zorganizowanie wystawy. Po jednej stronie „Obrazy smutku” po drugiej „Szczęśliwa Azul”. Dzieci oglądają wystawę.
4 min Osoba prowadząca prosi, aby dzieci stworzyły „Krąg uczuć”. Zadaje pytania:
- Na czym polegała krzywda wyrządzona Azul?
- Czy czasami zdarza się wam czuć tak, jak czuła się Azul lub zachowywać tak, jak ci, których spotykała?
- Jak moglibyśmy jej pomóc?
Podsumowanie: Ten, kto trochę różni się od nas, nie znaczy, że jest gorszy.
Dzieci udzielają odpowiedzi na zadane pytania odwołując się do własnych doświadczeń. - metoda słowna - rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i cudzych;
      

Opracowały: Magdalena Gościmska i Grażyna Makieła z Przedszkola nr 29 we Wrocławiu

Źródła:

Literatura

Joanna M. Chmielewska, Niebieska Niedźwiedzica, wyd. BAJKA, Warszawa 2012

Muzyka:

1. Avishai Cohen „Remembering”;
2. Benny Goodman Quartet „Whispering”