W krainie ludożerców

Tytuł: W KRAINIE LUDOŻERCÓW

HASŁO PROGRAMOWE: ZAPOZNANIE Z POJĘCIEM STEREOTYPU

TEMAT ZAJĘĆ: STOP STEREOTYPOM

GRUPA WIEKOWA: 3 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LICZEBNOŚĆ GRUPY: +/- 20 OSÓB

CELE: OGÓLNY: ZAPOZNANIE Z POJĘCIEM STEREOTYPU

dziecko:

 • wie, że kolor skóry, wyznanie, płeć etc. nie definiuje człowieka;
 • potrafi powiedzieć czym jest stereotyp i podać przykład;
 • potrafi wydobyć informacje z tekstu;
 • wypowiada się pełnymi zdaniami na poruszany temat;
 • tworzy pracę plastyczną w formie plakatu;
 • odgrywa dramę;
 • wykazuje się kreatywnością w myśleniu: “co by było, gdyby…”;
 • potrafi utrzymać skupienie podczas słuchania tekstu;
 • potrafi rozpoznać kontynent afrykański;
 • potrafi powiedzieć kim był Kazimierz Nowak.

METODY PRACY:

 • SŁOWNA
 • ASYMILACJI WIEDZY
 • OGLĄDOWA
 • CZYNNA

METODY ORGANIZACJI PRACY: PRACA KLASOWA (ZBIOROWA), GRUPOWA

PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: +/- 120 MINUT

Scenariusz do pobrania poniżej ↓