Jakie znamy zawody?

Planowana liczba i wiek odbiorców: 18 – 20 osob, 8 – 9 lat
Czas trwania: 45 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • ukazanie różnorodności zawodów wykonywanych przez ludzi

POBRAĆ SCENARIUSZ JAKIE ZNAMY ZAWODY?