Zdrowie jest ważne dla ludzi na całym świecie

Planowana liczba odbiorców: do 25 osób- jedna grupa przedszkolna, 5-6 lat
Czas trwania: 40 min

Cele ogólne

  • Uświadomienie dzieciom, że każdy z nas ma prawo do życia w zdrowiu
  • Uświadomienie dzieciom, co to jest „zdrowie"
  • Pokazanie, że ludzie dbają o zdrowie na całym świecie
  • Wyjaśnienie, czym jest Światowa Organizacja Zdrowia

Metody

  • słowne
  • oglądowe
  • praktyczne

Przygotowania

puzzle z napisem „zdrowie" (6 kompletów), szarfy, obrazki (szczepienia, wizyta u lekarza, gimnastyka, warzywa i owoce, wizyta u dentysty/ lekarza), obrazki z dzieckiem chorym i zdrowym, papierowe kontynenty, płyta CD, odtwarzacz CD, kartki, kredki, logo WHO, wydruki z konturami logo WHO.

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
5 min

„Zdrowie"
Osoba prowadząca dzieli dzieci na grupy 3-4 osobowe, prosi o ułożenie puzzli.

Dzieci w grupach układają puzzle – wyłania się napis: „zdrowie".

Dzieci odczytują napis. Wariant dla dzieci nieczytających – nauczycielka odczytuje wyraz głoskami/sylabami, dzieci mają odgadnąć, o jaki wyraz chodzi na podstawie syntezy głoskowej/sylabowej.

układanie puzzli

zapoznanie z tematem, doskonalenie percepcji wzrokowej

 
puzzle z napisem „zdrowie" (6 kompletów)
5 min

Pogadanka.
Osoba prowadząca pyta dzieci, czym jest zdrowie, co to znaczy być zdrowym, co to jest choroba. Zwraca uwagę na zdrowie indywidualne i zdrowie zbiorowości.

Dzieci rozmawiają z osobą prowadzącą na temat zdrowia.

rozmowa kierowana

 
wyjaśnienie pojęcia „zdrowie"  
3 min

„Ruch to zdrowie"
Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy ruchowej z szarfami, przy akompaniamencie muzyki.

 Dzieci wykonują ćwiczenia ruchowe ćwiczenia ruchowe przy muzyce wzbudzenie zainteresowania ćwiczeniami fizycznymi jako formą dbania o zdrowie   szarfy
7 min

„Pomieszane obrazki"
Osoba prowadząca pokazuje dzieciom obrazki. Informuje w jaki sposób należy je uporządkować . Pod obrazkiem dziecka zdrowego należy umieścić obrazki informujące o działaniach mających na celu dbanie o zdrowie, natomiast pod obrazkiem dziecka chorego – obrazki związane leczeniem.
Po ułożeniu obrazków pyta dzieci, co robić, żeby być zdrowym, a co należy zrobić, jeśli jest się chorym.
Osoba prowadząca zadaje następujące pytania:
„Czy ludzie na całym świecie tak samo dbają o zdrowie?";
„Z jakich krajów/kontynentów mogą pochodzić te zdjęcia?".

Dzieci układają obrazki.

Następnie rozmawiają z osobą prowadzącą.

ćwiczenia praktyczne pokazanie form opieki zdrowotnej na całym świecie obrazki:

szczepienia, wizyta u lekarza, gimnastyka, warzywa i owoce, wizyta u dentysty/ lekarza; obrazki z różnych stron świata

7 min

„Kontynenty"
Zabawa ruchowa z obrazkami. Gdy gra muzyka, dzieci podskakują pomiędzy rozłożonymi obręczami lub szarfami, w których znajdują się papierowe kontynenty (po kilka, w każdej obręczy ten sam kontynent). Gdy muzyka ucichnie, dzieci zatrzymują się przy wskazanym przez osobę prowadzącą kontynencie. Zabawę powtarzamy 3 razy. Następnie dzieci siadają na dywanie, wybierają po jednym kontynencie. Osoba prowadząca prosi, aby dzieci nazwały kontynenty, które trzymają w dłoni. Na niektórych kontynentach są umieszczone zdania, osoba prowadząca prosi dzieci o przyniesienie tych kontynentów, układa kontynenty z napisami na tablicy, z których odczytuje informacje na temat WHO, następnie rozmawia z dziećmi o tej organizacji.

 Dzieci uczestniczą w zabawie ruchowej, a następnie w działaniach związanych z poznawaniem WHO. zabawa ruchowa, rozmowa zapoznanie z celami WHO papierowe kontynenty, płyta CD, odtwarzacz CD
10 min

„Logo"
Osoba prowadząca pokazuje dzieciom logo Światowej Organizacji Zdrowia. Prosi o opisanie wyglądu symbolu, a następnie o jego pokolorowanie. (kolorowanki można też rozdać do domu, wtedy czas zajęć będzie krótszy).

Dzieci kolorują logo. ćwiczenia plastyczne  zapoznanie z logo WHO kartki, kredki, logo WHO, wydruki z konturami logo WHO
3 min

Podsumowanie zajęć:
Osoba prowadząca prosi dzieci o pokazanie wykonanych rysunków, pyta, co zapamiętały z zajęć. W razie potrzeby zadaje pytania pomocnicze.
Po rozmowie prosi dzieci, aby zaniosły logo do domu i opowiedziały rodzicom, rodzeństwu, czego się nauczyły.

Dzieci opowiadają, co zapamiętały, pokazują wykonane przez siebie logo.  rozmowa utrwalenie wiadomości rysunki dzieci 
      

Źródła

Informacje na temat WHO:

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Zdrowia

http://www.who.un.org.pl/

Definicja zdrowia:

http://www.nfz-warszawa.pl/index/promocja_zdrowia/zdrowie

Opracowały Anna Kaczorowska, Marta Kulla.