Wszyscy różni, ale równi

Planowana liczba odbiorców: 25 osób - jedna grupa przedszkolna
Czas trwania: 50 - 60 min

Cele ogólne

 • uczenie się otwartości na uczucia innych,
 • uświadomienie wspólnych wartości międzyludzkich oraz równości,
 • uświadomienie dzieciom, że wszyscy mają jednakowe uczucia,
 • budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji obrazów ze względu na różne kryteria,
 • doskonalenie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi,
 • doskonalenie aparatu artykulacyjnego,
 • umuzykalnienie,
 • rozwijanie aktywności twórczej

Metody

 • podające
 • ekspresyjne
 • ćwiczeniowe
 • aktywizujące

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
3 min

Zabawa powitalna „Uśmiech”. Nauczyciel/-ka wita dzieci słowami Wysyłam do was powitalny promyk uśmiechu, który powróci do mnie w pośpiechu. Dotyka ramienia jednego z dzieci i patrzy mu w oczy, uśmiechając się.

Dzieci siedzą w kręgu, przekazują sobie „iskierkę uśmiechu” (w lewą stronę) przez dotknięcie w ramię i uśmiech. Metoda ćwiczeniowa. Wprowadzenie radosnej i miłej atmosfery.  
5 min Nauczyciel/-ka pokazuje proste ruchy – kroki tańca, do którego zaprasza dzieci. Dzieci powtarzają kroki za osobą prowadzącą lub tańczą według uznania. taniec swobodny. Umuzykalnienie, czerpanie radości z tańca, uwrażliwienie na sztukę. Muzyka na płycie CD.
5 min Nauczyciel/-ka czyta wiersz „Paweł i Gaweł” i prowadzi rozmowę kierowaną: odwołanie się do uczuć bohaterów utworu. Zadaje dzieciom pytania: Co działo się w utworze? Jaki był Paweł? Co robił Gaweł? Co czuł Paweł, gdy Gaweł psocił? Jak myślicie? Czy postępował dobrze? Czy Pawłowi było miło? A co stało się później? Czy wolno tak postępować? Itp. Słuchają czytanego wiersza oraz rozmawiają na temat jego treści. Rozmowa. Aktywne słuchanie, uwrażliwienie dzieci na uczucia innych. Wiersz A. Fredry „Paweł i Gaweł”.
10 min Osoba prowadząca rozkłada na dywanie napisy z nazwami emocji: radość, smutek, złość, strach, miłość, zachwyt, zdziwienie, zazdrość, nienawiść oraz karty wyrażające takowe emocje. Chętne dziecko wybiera kartę, przedstawiającą określone emocje, i za pomocą mimiki twarzy oraz gestów ciała przedstawia je, reszta grupy zgaduje. Z pomocą OP odnajdują napis pasujący do karty. Układają w „słoneczko” wszystkie emocje, zwracając uwagę na to, że są różne, a każdy inaczej może odczuwać ich intensywność. Drama. Rozwijanie aktywności twórczej, doświadczanie różnych emocji, próby globalnego czytania wyrazów. Karty wyrażające uczucia, napisy do globalnego czytania z nazwami emocji.
15 min Osoba prowadząca dzieli dzieci na grupy (ilość grup w zależności od ilości dzieci), rozkłada na dywanie różne zdjęcia i obrazki. W innym miejscu w sali układa napisy z nazwami poszczególnych grup, np. owoce, pojazdy, dzieci, instrumenty muzyczne, rodzina. Przyporządkowuje dzieci do danej grupy po to, by odpowiednio sklasyfikowały ilustracje i podzieliły je na matematyczne zbiory. Po klasyfikacji omawia zbiory i ilustracje znajdujące się w nich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnie wyglądające dzieci oraz ich rodziny (pojazdy, owoce, rodziny, dzieci potrzebne są do ćwiczeń matematycznych!). Zatrzymuje się przy zbiorze fotografii dzieci i rodzin po to, by porozmawiać o różnych modelach rodziny: mama - dziecko, babcia - dziecko, tata - dziecko, dziadek - dziecko, mama - tata - dzieci itp.. Zaznacza, że dla istnienia rodziny najważniejsze są relacje z bliskimi, to, że dzieci są kochane, że jej członkowie mogą zawsze, nawet, jak dzieje się coś złego, na siebie liczyć itd. W przypadku zbioru dzieci tłumaczy wychowankom, że dzieci wyglądają różnie, ale są jednakowe w równości, poczuciu godności, zabawie itp. Mają odmienny wygląd, kolor skóry, oczu, włosów, inne zainteresowania, stopień sprawności, ale łączą ich uczucia i poczucie godności niezależnie od wyglądu i kraju, z którego pochodzą itp. Dzieci spośród różnych ilustracji znajdujących się na dywanie wybierają te, które pasują do nazwy ich grupy. Tworzą zbiory. Metoda ćwiczeniowa. Współpraca w grupie, rozwijanie spostrzegawczości, ćwiczenia w klasysikowaniu.  
5 min

Nauczyciel/-ka zachęca dzieci do tańca swobodnego.

Dzieci tańczą według uznania. Metoda ekspresyjna. Umuzykalnienie, aktywność ruchowa. Muzyka.
5-7 min

Nauczyciel/-ka czyta dzieciom bajkę logopedyczną pt. Wycieczka.

Dzieci słuchają bajki i wykonują proponowane czynności. Metoda zabawowo-naśladowcza Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Tekst bajki.
10-20 min Osoba prowadząca proponuje narysowanie „Krainy szczęśliwości”. Dziękuje za wspólną pracę. Prace dzieci wywiesza na wystawie. Dzieci rysują. Rysunek swobodny na określony temat. Rozwijanie twórczości. Kredki, pastele, kartki itp.
      

Źródła

Fredro Aleksander, Paweł i Gaweł My - dzieciaki (bajka logopedyczna) „Muzyka z różnych stron świata”

Bajka logopedyczna: „ My - dzieciaki” Pojedziemy sobie do różnych egzotycznych krajów. Spróbujcie proszę razem ze mną mówić językami ludzi, którymi mówią wymyślone przeze mnie, bajkowe narodowości. Najpierw odwiedzamy kraj Lalalami, w którym mówi się językiem lalalami. LALALAMI Jak widać panuje tu radosny nastrój – SZEROKO OTWARTE USTA, WYSTAWIONE ZĘBY. Mieszkańcy Lalalami obchodzą dziś święto – dlatego też wszyscy świetnie się bawią – KLĄSKANIE I KLASKANIE. W kraju Apacji niektórzy są bardzo zdenerwowani – WARGI W DÓŁ, bo mają dużo pracy, a muszą wykonać ją na czas, dlatego też w swoim ukochanym języku częściej niż zwykle powtarzają: APA, APA, APA. Niektórzy jednak rozmawiając w swoim języku, odpoczywają – JĘZYK DOOKOŁA UST. W kraju Apacji mówią – APA, APA – a mama Alladynki mówi do niej – APA, APA, APA, żeby posprzątała swój pokój- SZOROWANIE JĘZYKIEM PO ZĘBACH. W kraju Epecji mówią językiem EPECKIM – EPE, EPE, EPE, a w kraju Upucji posługują się językiem UPUCKIM – UPU, UPU, UPU. My mówimy - YYYYYYYYY – BO JESTEŚMY WESOŁYMI PRZEDSZKOLAKAMI.

Opracowała Monika Maćkowiak, Rodzeńska Joanna (Przedszkole nr 33)