Mamy prawo do naszych praw

Planowana liczba odbiorców: Jedna grupa przedszkolna, 5- 6 lat
Czas trwania: 40 min

Cele ogólne

  • zapoznanie z prawami przysługującemu każdemu dziecku na świecie

Metody

  • czynne
  • oglądowe
  • słowne

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
2 min Nauczyciel/-ka wraz z dziećmi siedzi w kręgu na dywanie, dotyka ramienia dziecka siedzącego obok niej, patrzy mu w oczy i mówi: Wysyłam do Was powitalny promyk uśmiechu, który powróci do mnie w pośpiechu. Uśmiecha się. Kolejno wszyscy przekazują uśmiech bez słów. Zabawa integracyjna „Uśmiech” Wprowadzenie atmosfery życzliwości.  
2 min Nauczyciel/-ka pokazuje przedszkolakom zdjęcia dzieci z różnych stron świata, a następnie zadaje pytania:
Czym różnią się od siebie dzieci na fotografiach?
A czy jest coś, co je łączy, w czym są podobne?
Czy dzieci wiedzą, gdzie zrobiono fotografie?
Przy odpowiedzi przedszkolaki przyklejają prezentowane zdjęcia do mapy, tak, że po wykonaniu tego zadania widać, że dzieci pochodzą z całego świata. Nauczyciel/-ka zwraca przedszkolakom uwagę na fakt, że poza podobieństwami, które
wskazały wcześniej, jest coś ważnego, co jeszcze łączy dzieci z całego świata – ich prawa. Pada pytanie ze strony nauczyciela/-ki:
- A do czego wy macie prawo
Dzieci oglądają fotografie, a następnie odpowiadają na pytania. Praca z mapą, oglądanie zdjęć werbalne. Zrozumienie, że wszyscy jesteśmy różni, ale mamy równe prawa, utrwalenie rozmieszczenie, kontynentów na mapie Zdjęcia dzieci z różnych kontynentów, mapa świata, taśma klejąca, nożyczki
Uwaga: Dobrze jest wykorzystać fotografię grupy jako reprezentantów Europy
15 min Następnie nauczyciel/-ka mówi dzieciom, że zdarza się, że prawa dziecka są łamane, zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci oraz że jest pewna osoba, która odwiedza przedszkolaki na całym świecie, żeby przekonać się, co oni sądzą o tym problemie. Zaprasza do sali tajemniczego gościa - wychodzi i przebiera się za wróżkę, która pochodzi z Krainy Praw i Obowiązków. Gość zaprasza dzieci w podróż: najpierw pokazuje im świat przemocy, chaosu, przeszkadzania sobie nawzajem, popsutych zabawek itp., następnie prezentuje krainę, gdzie wszystko jest poukładane, niezniszczone, dzieci są dla siebie miłe, szanują swoje rzeczy itp. Te dwa światy połączone są tunelem, przez który dzieci każdorazowo przechodzą. Następnie pyta, który świat bardziej podoba się dzieciom i prosi, aby do niego weszły. Wyjaśnia, że dzieci same mogą stworzyć taki świat, w którym będą przestrzegane prawa i obowiązki, i tylko od nich zależy, czy to się uda. Obiecuje odwiedzić ich za jakiś czas i sprawdzić, jak im idzie. Wróżka żegna się z dziećmi i wychodzi. Dzieci poznają Świat Bezprawia, a następnie przechodzą tunelem do Świata Prawa (w obu światach, gdzie czekają na nie rekwizyty, wcielają się w role ich mieszkańców). Następnie odpowiadają na pytania zadane przez wróżkę. Odgrywanie ról. Porównanie: jak dzieci czują się, kiedy ich prawa są przestrzegane, a jak wtedy, gdy nie są. Strój wróżki, tunel, zabawki: uszkodzone oraz w dobrym stanie, książeczki, gazetki: całe i podniszczone.
15 min Nauczyciel/ka rozkłada na dywanie sylwety osób, które mogą pomóc, gdy łamane są prawa dziecka:
- policjant,
- mama,
- nauczycielka,
- kolega,
- strażnik miejski,
- największa sylweta: RZECZNIK PRAW DZIECKA.
Pyta, do kogo dzieci mogą zwrócić się, jeśli ich prawa zostały naruszone. Tłumaczy dzieciom, że bardzo ważne jest, aby prosić o pomoc, kiedy dzieje się im krzywda, jeżeli
sami boją się opowiedzieć o swoim problemie, mogą poprosić o pomoc kolegę lub koleżankę. Następnie rozdaje dzieciom koperty z cyferkami. Zadaniem dzieci jest ułożyć numer telefonu pasujący do poszczególnych sylwet (policja, straż itp.).
Dzieci mówią, komu mogą zaufać, jeśli dzieje się im krzywda. Wymieniają osobyvzaprezentowane przez nauczycielkę (mogą wiedzieć z wcześniejszych zajęć, kim jest RPD, albo ten moment warto wykorzystać, by im to wyjaśnić). Metody werbalne. Uświadomienie dzieciom, że mają prawo do miłości, bezpieczeństwa, opieki i pomocy ze strony dorosłych. Kartonowe sylwety: policjant, mama, strażnik miejski, dziecko, Rzecznik Praw Dziecka; koperty z cyframi, z których trzeba ułożyć numery telefonów: 112, 997)
10 min Nauczyciel/-ka wyjaśnia, że oprócz praw, każde dziecko ma także obowiązki. Obowiązkiem każdego dziecka jest przestrzeganie praw innych dzieci. Następuje ważenie praw i obowiązków na wadze praw i obowiązków. Dzieci dobierają się w pary i wrzucają kulki do papierowych torebek zawieszonych na wieszaku jako szale u wagi. Komentują to, co robią:
Mam prawo do miłości... Moim obowiązkiem jest przestrzeganie prawa innych do miłości...
  Zrozumienie, że mamy nie tylko prawa, ale i obowiązki i są one tak samo ważne. Wieszaki, papierowe torebki, na jednej napisane PRAWA, na drugiej OBOWIĄZKI. koraliki.
15 min Nauczyciel/-ka zaprasza dzieci do zabawy „Szybka piłka praw i obowiązków”. Trzyma piłkę, mówi: Mam prawo do... i rzuca ją do dowolnego dziecka. To, które chwyci piłkę, musi dokończyć zdanie. Należy pilnować, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się. Następnie modyfikuje się zabawę prosząc, aby dzieci kończyły zdanie Mam obowiązek... Zabawa przebiega w szybkim tempie. Ten, kto otrzyma piłkę, może ją odrzucić do następnej osoby, gdy dokończy zdanie Mam prawo do… Dziecko, które otrzymało piłkę, może ją odrzucić dalej, gdy również dokończy zdanie Mam obowiązek do… Zabawa ruchowa. Utrwalanie zdobytej wiedzy. Piłka.
5 min Osoba prowadząca dzieli dzieci na czteroosobowe zespoły i zaprasza do pracy plastycznej – każda grupa przygotowuje „Kwiat pełen praw”. Po prezentacji kwiatów przez dzieci mówi, że wszyscy na całym świecie jesteśmy różni, ale wszyscy mamy te same prawa i wywiesza prace w miejscu, w którym każdy rodzic i dziecko będzie mógł je zobaczyć, tak, by każdy o tym pamiętał. Dzieci wycinają wcześniej przygotowane płatki i rysują na nich wybrane przez siebie prawo. Następnie przyklejają je do łodygi z liśćmi narysowanej na dużym arkuszu. Na koniec zespoły kolorują pozostałe elementy i prezentują powstałe prace. Praca plastyczna.   Duże arkusze papieru z narysowaną łodygą kwiatu oraz liśćmi, kontur płatków formatu A4, nożyczki, klej, kredki, pastele.
      

Opracowała Karolina Tarnowska, Agnieszka Karkulowska (Przedszkole nr 150)