Jesteśmy dziećmi i mamy swoje prawa

Planowana liczba odbiorców: 25 osób- jedna grupa przedszkolna, 5-6 latki
Czas trwania: 45 min

Cel ogólny

  • Kształtowanie świadomości dzieci dotyczącej praw dziecka

Przygotowania

Płyta CD z piosenkami, opowiadanie, kartki, kredki, klej, różne materiały plastyczne (włóczka, kolorowy papier, gazety etc.)

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
3 min Powitanie:
Witam wszystkie dzieci które lubią się bawić lalkami, witam wszystkie dzieci, które lubią się bawić samochodami, klockami etc.
Witam wszystkie dzieci, które mają najbliższego przyjaciela etc. (należy pamiętać, aby wybierać takie cechy, aby każde z dzieci znalazło coś dla siebie i było się w stanie przywitać z innymi).
Dzieci machają rękami, jeśli dane powitanie ich dotyczy. Słowna Dziecko:
- macha ręką, jeśli utożsamia się z przywitaniem,
- wybiera, które z opisów pasują do niego,
- samo decyduje kiedy pomachać.
 
5 min Zabawa „Witam". Początek wspólnej zabawy. Dzieci dobrowolnie dobierają się w pary i tańczą przy muzyce. Podczas przerwy w muzyce zmieniają partnerów, witają się z nimi przez podanie imienia (np. Witam Cię, Alu..) Czynna

Dziecko:
- bawi się z innymi dziećmi,
- zgodnie uczestniczy w zabawie ruchowej,
- dostosowuje tempo tańca do muzyki,
- reaguje na przerwę w muzyce,
- wie, że wszystkie dzieci są ważne i wita się z każdym osobno.

Rytmiczny podkład muzyczny
8 min Wprowadzenie do praw dziecka. Osoba prowadząca czyta dzieciom wiersz M. Brykczyńskiego pt. „Prawa dziecka”.  Tworzenie kodeksu praw dziecka.

Dzieci słuchają uważnie fragmentu utworu, tworzą kodeks praw.

Słowna

Dziecko:
- uważnie słucha utworu,
- tworzy wspólnie z grupą kodeks praw dziecka.

-M. Brykczyński „Prawa dziecka” (fragment),
- obrazki przedstawiające prawa dzieci zawieszone na tablicy.

3 min Zabawa ruchowa: Podróż. Osoba prowadząca zabiera dzieci do miejsca, w którym same będą mogły przygotować swój strój na zabawę. Najpierw, trzeba jednak tam dojechać. Dotykiem ręki zaprasza kolejne dzieci do specjalnego pociągu (długa skakanka).  Dzieci kolejno przyłączają się i wsiadają do pociągu, jadą do miejsca, gdzie własnoręcznie będą mogły stworzyć swój strój. Czynna

Dziecko:
-zgodnie uczestniczy w zabawie,
- wie, że każde dziecko może wsiąść do pociągu i tylko wspólnie mogą dojechać na miejsce.

Płyta CD z muzyką rytmiczną
10 min Projektowanie własnego ubrania.

Rozmowa na temat prawa do własnego, niepowtarzalnego stylu i ubrania.
Projektowanie i tworzenie ubrania z różnych materiałów plastycznych.

Czynna Dziecko:

- projektuje własny, niepowtarzalny strój,
- z dumą prezentuje ubranie, które własnoręcznie stworzyło.

Różne materiały plastyczne (papier kolorowy, gazety, klej, taśma klejąca, pastele kartony etc.)
5 min  Wspólna zabawa w strojach.  Dzieci z duma prezentują strój, który wykonały, wspólnie tańczą. Czynna Dziecko:

- prezentuje strój,
- tańczy wspólnie z całą grupą.

Płyta CD z piosenką M. Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”
      

Opracowały: Krystyna Dutkiewicz, Katarzyna Janiak