Opowieści misia Koala

Grupa wiekowa i liczba uczestników: Grupa przedszkolna lub klasowa 6-12 lat 

Czas trwania: 45 min

Cel: dziecko zna różnorodne formy lasów na ziemi, potrafi odróżniać gatunki drzew, nazywa w języku ojczystym i językach obcych dary lasu, szanuje przyrodę i odpowiedzialnie korzysta z zasobów przyrodniczych

Scenariusz do pobrania poniżej ↓