Skąd przybyły ziemniaki?

Planowana liczba i wiek odbiorców: 2x25 osób (8 lat)
Czas trwania: 45 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • poznanie drogi ziemniaka do Polski na podstawie opowiadania
  • poznaje polskie i peruwiańskie nazwy potraw z ziemniaków
  • zrozumie znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego
  • wie, jakie ulubione potrawy z ziemniaków są w Polsce i Peru
  • aktywnie uczestniczy w nowej zabawie

POBRAĆ SCENARIUSZ SKĄD PRZYBYŁY ZIEMNIAKI?