Woda jest zrodlem zycia

Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • poznanie znaczenia wody dla rozwoju życia na Ziemi 
  • kształtowanie zachowań proekologicznych
  • umiejętność współdziałania w zespołach
  • wzbogacanie słownictwa dzieci

POBRAĆ SCENARIUSZ WODA JEST ŹRÓDŁEM ŻYCIA