Ptaki w górach Sowich

Temat: "Ptaki w górach Sowich" (ptaki mogą być również z innych regionów Polski, w zależności od zamieszkania dzieci, należy wybrać ptaki występujące w najbliższym otoczeniu szkoły)

Cele ogólne: Kształtowanie nawyków poszanowanie przyrody poprzez poznawanie ptaków i ich życia w rejonie gór Sowich. Uznanie miejsca w którym żyją i wychowują potomstwo. Uwrażliwienie dzieci na gatunki zagrożone wyginięciem.

Czas zajęć:  4-5 godzin edukacji wczesnoszkolnej (cały dzień zajęć)

Forma zajęć: grupowa, indywidualna i w parach.

Metody pracy: nauka przez doświadczanie i przeżywanie, dyskusja dydaktyczna,

Scenariusz wraz z załącznikami do pobrania poniżej ↓