Chrońmy Ziemię - super rady na odpady / Przedszkole nr 27

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu

Kadra: 11 nauczycielek 
Dzieci: 100 osób
Rodzice: 80 osób

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej w naszym przedszkolu odbywał się od 25.11.2013 do 29.11.2013 we wszystkich grupach wiekowych. W trakcie wspaniałej zabawy dzieci dowiedziły się o zagrożeniu globalnym – zanieczyszczeniu środowiska, o konieczności i sposobach segregowania odpadów, co to recykling? 

Na ten czas zaplanowałyśmy ciekawe działania edukacyjne:

 • zajęcia, zabawy, gry dydaktyczne dotyczące zagadnień ekologicznych,
 • festiwal piosenki ekologicznej „ Dzieci i śmieci”,
 • warsztaty z rodzicami – twórcze wykorzystanie odpadów – tworzenie kostiumów z materiałów wtórnych,
 • pokaz mody ekologicznej,
 • zorganizowanie wystawy wytworów przedszkolaków z odpadów – cudaki – śmieciaki, pod hasłem : Drugie życie śmieci,
 • rodzinny konkurs na plakat, hasło ekologiczne w myśl: Przedszkolne dzieci uczą segregować śmieci,
 • akcja – zbiórka makulatury, elektrośmieci,
 • projekcja filmu dokumentalnego dla rodziców „ Śmieciowisko”,
 • tor przeszkód – międzygrupowe wyścigi śmieciowe,
 • zakończenie – uroczysta gala, rozdanie dyplomów i nagród.

Każdy dzień był bardzo interesujący i inspirujący, aktywizował dzieci, pomógł im zrozumieć zależność  między działaniami ludzi, a ich skutkami dla świata – naszej planety. Pozwolił rozbudzić ich wrażliwość na globalne zagrożenia, zrozumieć potrzebę zapobiegania im poprzez wykształcenie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

Zastosowane metody, pomysły warte rozpowszechnienia

 • konkursy,
 • wystawy – cudaków – śmieciaków, plakatów i haseł ekologicznych,
 • warsztaty twórcze,
 • praca z globusem, mapą świata,
 • festiwal piosenki ekologicznej,
 • pokaz mody,
 • tor przeszkód,
 • projekcja filmu,
 • „Burza mózgów”.

Wykorzystane materiały

 • różnorodne odpady,
 • materiały plastyczne,
 • globus, mapa świata,
 • maskotki,
 • materiały, zdjęcia dotyczące zanieczyszczeń środowiska, segregacji śmieci,
 • plakaty, hasła ekologiczne,
 • teksty wierszy,opowiadań, piosenek,
 • tablice – gazetki informacyjne,
 • informacje dotyczące TEG zamieszczone na stronie internetowej przedszkola
 • film dokumentalny „ Śmieciowisko”.

Co warto polecić? Co się szczególnie udało?

Projekt warty polecenia. Do współpracy zaprosiłyśmy rodziców, którzy chętnie zaangażowali się w przynoszenie różnorodnych odpadów, materiałów plastycznych oraz w akcję zbierania makulatury i elektroodpadów. Z  dużym zaangażowaniem uczestniczyli w rodzinnych warsztatach twórczych, wyczarowując wspólnie ze swoimi pociechami niesamowite zabawki i stroje. Dzięki ich pomysłowości śmieci  dostały swoje drugie życie.  

Co można byłoby ulepszyć?

Prowadzić cyklicznie projekty dotyczące Edukacji  Globalnej i przedłużyć je w czasie.

Refleksje

Tydzień Edukacji Globalnej był bardzo ciekawym, inspirującym projektem angażującym nie tylko dzieci i pracowników przedszkola ale także rodziców. Udział w projekcie dał nam możliwość spojrzenia na globalne współzależności nie przez pryzmat tkwiących w nas stereotypów ale nowe odczucia pozwalające nam zrozumieć i postrzegać świat, jego problemy w sposób bardziej zaangażowany, odpowiedzialny, świadomy. Dla nas koordynatorek tego przedsięwzięcia było, to pouczające doświadczenie zarówno ze strony merytorycznej jak i organizacyjnej, miałyśmy możliwość podzielenia się tym czego dowiedziałyśmy się na warsztatach z Edukacji Globalnej. Tego typu działania powinny na stałe wpisać się w edukację przedszkolaków aby uwrażliwiać je na problemu współczesnego świata, uświadomić im ich rolę w ochronie środowiska oraz kształtować  postawy proekologiczne i prozdrowotne.

Małgorzata Malinowska, Magdalena Lachota