Przedszkole nr 89

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu

Kadra : 7 – nauczycielek ,pedagog specjalny , muzykoterapeuta
Dzieci : ok. 80
Rodzice i dziadkowie :  ok. 60

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

TEG w naszym przedszkolu odbył się w ostatnim tygodniu listopada od 25 do 29.  Rozpoczęłyśmy dwa tygodnie wcześniej od  ogłoszenia rodzinnego konkursu plastycznego pod tytułem  Kenia i Senegal w oczach dziecka , a także gromadzeniu materiałów , układaniu scenariuszy , imprez . W tygodniu poprzedzającym zrobiłyśmy gazetkę informacyjną o tych dwóch krajach- zdjęcia i krótkie , ciekawe  informacje , a także umieściłyśmy wiadomości o edukacji globalnej na specjalnej tablicy . Działaniami objęłyśmy wszystkie grupy wiekowe, dzieci rozpoczęły zajęcia od zapoznania  się z globusem , mapą świata, odszukiwaniem  Polski , Afryki  ,Kenii , Senegalu . Młodsze dzieci poznawały przyrodę kenijskiej sawanny, poznawały zabawy  dzieci z tych krajów , niektóre piosenki , słuchały bajek  , robiły prace plastyczne – grupowo Baobaby   , Zwierzęta sawanny . Starsze skoncentrowały się na Senegalu i jego symbolu baobabie , odbyły się zajęcia z różnych form aktywności, powstały różnorodne prace plastyczne . W grupie 4-latków odbyło się zebranie rodziców z zajęciem otwartym na temat Zwierzęta afrykańskiej sawanny  , podczas którego rodzice wspólnie z dziećmi w grupach wykonywali prace plastyczną różnymi technikami do wyboru . Starsze grupy  -5 i 6-latki przygotowywały program artystyczny dla dzieci i rodziców  składający się z krótkich tekstów , piosenek , układu tanecznego , uczyły się też piosenki w suahili Jambo bwana  . Ważnym elementem występu miała być scenografia w postaci wielkiego baobabu , które wykonały dzieci  z gr. IV wspólnie z nauczycielkami  z materiałów  nadających się do recyklingu  . W ostatni dzień TEG-u starsze grupy zaprosiły młodsze dzieci , a także dzieci ze szkolnej zerówki na występ artystyczny podsumowujący tematykę . Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody za udział w konkursie plastycznym . Po  popołudniu ten sam program przedstawiono rodzicom i innym zaproszonym gościom . Po występie nauczycielki zaprosiły rodziców na zebranie , na którym przedstawiły cele i treści  edukacji globalnej .

Zastosowane metody

 • metody aktywizujące – aktywne słuchanie , teatrzyk , praca grupowa , zabawy integracyjne muzyczno-ruchowe
 • odniesienie do codziennego życia dzieci w innych częściach świata,
 • słuchanie oryginalnej muzyki
 • zaangażowanie rodziców – aktywny udział w zajęciu (praca plastyczna , udział w zabawie ), konkurs rodzinny , udział w uroczystości
 • oglądanie  krótkich filmów w Internecie o tematyce przyrodniczej , z życia dzieci w Afryce

Wykorzystane najciekawsze materiały

 • globus , mapa
 • bajki afrykańskie (opowieści z Tinga Tinga . Bajek z Afryki )
 • sylwetki zwierząt i ludzi , plansze, scenki
 • opowiadanie W.Widłaka Świat
 • Gry i zabawy afrykańskie
 • materiały plastyczne
 • lalka czarnoskóra , instrumenty perkusyjne
 • zdjęcia dotyczące omawianych miejsc, zwierząt, ludzi
 • materiały nadające się do recyklingu ( kartony , tektura , gazety , sznurki )
 • nagrania muzyki

Co warto polecić na przyszłość, co się szczególnie udało

Poleciłabym zaangażowanie rodziców  w konkretne działania – konkurs , aktywny udział w zajęciach , jak i jako obserwatorów działań dzieci – uroczystość , wtedy realizowane cele są im bliższe, lepiej je rozumieją i na swój sposób kontynuują ich realizację . Warto też polecić przybliżanie dzieciom danego kraju poprzez jego kulturę , sztukę i działania dzieci w tym obszarze , wtedy mam wrażenie jest to lepiej zapamiętane , gdyż jest formą zabawy i odwołuje się do emocji .

Refleksje

Bardzo się cieszę , że mogłam uczestniczyć w tym projekcie  i mam nadzieję na jego kontynuację . Myślę , że w naszym przedszkolu będziemy włączać treści edukacji globalnej do codziennej tematyki wychowania przedszkolnego i starać się kształtować u dzieci postawy tolerancji , solidarności ,zrozumienia współzależności , otwartości na świat i ludzi . Wydaje mi się , że mogłybyśmy częściej planować taką tematykę , cyklicznie np. raz na kwartał lub raz w semestrze , bardziej przemyśleć treści i wybór kraju , a także postarać się  o zaproszenie gości bezpośrednio z nim związanych.

 • p89-1
 • p89-2
 • p89-3
 • p89-4