Przedszkole nr 99

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu

Kadra: 3 osoby
Dzieci: 25
Rodzice: 20

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

 1. „Dziś chcę wam pokazać jak wygląda świat” – zajęcia wprowadzające do edukacji globalnej. Poznanie globusa – systemy oznaczeń. Uświadomienie roli swojego miejsca na ziemi i domu. Wiedza o lokalizacji Polski na mapie świata.Domki naszych marzeń” – wykonanie przestrzennej pracy plastycznej z pudelek od zapałek i kolorowego papieru. Rozwijanie umiejętności manualnych.
 2. „Życie naszych rówieśników w Afryce” – kształtowanie świadomości wielokulturowości wśród dzieci przedszkolnych. Poznanie Somalii: muzyki, życia ludzi, zabaw, problemów. Porównywanie życia swojego i rówieśników w Somalii. Przybliżenie znaczenia wody w globalnym świecie.
 3. „Kraj kwitnącej wiśni” – rozbudzenie zainteresowania życiem rówieśników zamieszkujących Japonię. Poznanie kultury Japonii, wzbogacenie wiadomości na temat życia mieszkańców Japonii. Kształtowanie prawidłowych postaw w stosunku do ludzi innych narodowości. Zapoznanie z japońską sztuką składania papieru –origami.
 4. „ Zabawy z całego świata”- zapoznanie z układem, kształtem i specyfiką kontynentów. Poznanie nazw kontynentów. Praca plastyczna (wydzieranka) mapa świata. Poznanie zabaw świata- znanych również w Polsce ale pod innymi nazwami.
 5. „Indyjska ulica” ukazanie wiadomości na temat życia ludzi w Indiach,
  Zachęcanie do lepszego rozumienia i uszanowania odmiennych poglądów, sposobu życia. Rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne; różnorodność nacji, odmienna kultura (muzyka, tradycje).
 6. „ W krainie przypraw indyjskich”- Wielozmysłowe poznawanie przypraw indyjskich. Ukazanie różnorodności i wielobarwności kuchni indyjskiej. Możliwość przeprowadzenia doświadczenia z barwieniem ryżu – pokazanie jak w prosty sposób można zabarwić potrawę i sprawić by ładnie wyglądała.
 7. Zajęcia otwarte z rodzicami „ Kulinarna różnorodność świata”
 • poznanie nazw wybranych owoców egzotycznych(rozpoznawanie ich po smaku i wyglądzie)
 • ukazanie różnorodności kultury Indyjskiej- wielozmysłowe poznawanie przypraw indyjskich
 • przekazywanie komunikatów za pomocą mowy ciała, wyrażanie swoich emocji
 • udział w zabawach, zgodna współpraca i współdziałanie w sytuacjach zadaniowych
 • rozwijanie aktywności twórczej dzieci, ich pomysłowości i wyobraźni. 

Zastosowane metody, pomysły warte podzielenia się

 • rozpoznawanie różnych smaków przypraw
 • degustacja owoców
 • jedzenie ryżu pałeczkami
 • zabawy z globusem oraz puzzlami
 • list od Thandi, paczka z prezentem od niej (lalka)
 • tradycyjna muzyka z różnych stron świata
 • prezentacja multimedialna
 • warsztaty dla rodziców
 • wykonanie prac plastycznych ( domki z pudełek, wydzieranka – mapa świata, składanie papieru- orgiami)

Wykorzystane najciekawsze materiały

 • oryginalne stroje i elementy dekoracyjne związane z obyczajowością i kulturą poznawanych krajów ( mini kimono ,sari)
 • rekwizyty z Japonii, Afryki, Indii
 • globusy, mapy, piłka-globus
 • książki
 • różnorodne materiały plastyczne
 • ryż, pałeczki, miseczki
 • różne przyprawy (kurkuma, kardamon, cynamon, chili kumin, sos sojowy itp.)
 • owoce egzotyczne (pomarańcze, suszone daktyle, figi, kiwi, mango, granat, ananas, kokos, banan, avocado)
 • ciasteczka japońskie i korzenne
 • film do prezentacji multimedialnej
 • ilustracje, fotografie
 • lalki szmaciane
 • instrumenty
 • puzzle
 • dzbanek z zaparzoną herbatą -ukazujący rozwinięcie się suszonego kwiatu
 • sól
 • indyjskie zdjęcia dzieci

Co warto polecić na przyszłość, co się szczególnie udało

- Dzieciom zajęcia w ramach projektu bardzo się podobały- zwłaszcza możliwość degustacji różnych owoców ,przebierania się w stroje charakterystyczne dla innych kultur ( elementy strojów, biżuteria). Możliwość poznania nowych piosenek, zabaw, instrumentów. Posługiwanie się posługiwania się pałeczkami budziło ogromne zainteresowanie i zaciekawienie. Poznanie nowych słów będących formami grzecznościowymi w języku japońskim i hindi zachęciło do poszukiwań innych określeń w tych językach.

Dzieci bardzo zainteresowane były działalnością praktyczno – techniczną.

Rodzice na zajęciach otwartych byli aktywni i zadowoleni z tego, że ich dzieci zdobywają wiedzę na temat różnorodności świata.

Co można było ulepszyć?

Dać możliwość dowolnego terminu realizacji projektu według możliwości placówki

Refleksje

Projekt „Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat” to doświadczenie bardzo wartościowe, pokazujące nauczycielkom jak przekazywać treści z edukacji globalnej dzieciom młodszym, tak aby miały możliwość poznawania świata nie przez pryzmat stereotypów, a dzięki rzetelnej informacji, jak dbać o teraźniejszość, żeby przyszłość była lepsza.

Placówka przedszkolna otrzymała środki dydaktyczne, które między innymi wykorzystałyśmy w trakcie zajęć, które przeprowadziłyśmy w ramach tego projektu. Pokazałyśmy dzieciom różnorodność kulturową ludzi z różnych stron świata, zwracając szczególną uwagę na szacunek do ludzi różnych ras, kultur i zwyczajów, a także na fakt że mimo tego, że jesteśmy różni mamy równe prawa. Na zajęcia otwarte „Kulinarna różnorodność świata ” zaprosiłyśmy rodziców. Wykazali oni duże zainteresowanie realizacją naszego projektu.

Uważamy, że w obecnych czasach edukacja w wymiarze globalnym jest niezbędna i bardzo pożądana, gdyż dotyczy wielu ważnych zagadnień. W naszym przedszkolu już po raz drugi organizujemy zajęcia z edukacji globalnej i myślimy, że w naszej placówce praca w tym zakresie będzie dalej kontynuowana.

 • p99-1
 • p99-1
 • p99-2
 • p99-2
 • p99-3
 • p99-3