Gdzie chowa się woda? / ZŻP 1

Data: 18-24.11.2013r.
Temat tygodnia: „Gdzie chowa się woda?”

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu:

Ilość oddziałów przedszkolnych: 5
Ilość oddziałów żłobkowych: 1
Kadra placówki:
11 wychowawczyń
2 opiekunki dziecięce
2 osoby wspierające nauczyciela ( w grupie dzieci 3-letnich,w grupie dzieci 4-letnich jako pomoc do dziecka autystycznego)

Nasza placówka ma sześć oddziałów, pięć przedszkolnych oraz jeden żłobkowy. Wszystkie grupy wzięły udział w TEG stosownie do własnych możliwości. Organizowałyśmy TEG w placówce drugi raz. Dodatkowo dzieci z wszystkich grup wzięły udział w imprezie ogólnoprzedszkolnej pod tytułem: „Gdzie chowa się woda?” w dniu 19 listopada (wtorek) organizowanej w ramach TEG. Działania w ramach tej imprezy obejmowały inscenizację przedstawianą przez nauczycielki, prezentację multimedialną, zabawy ruchowe, naukę piosenki z animacją, wykonanie pracy plastycznej i świetną zabawę oczywiście.

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

W ramach TEG udało nam się zorganizować:

  • dzień pod hasłem „Gdzie chowa się woda?” i zabawę dla dzieci z wszystkich grup przedszkolnych
  • prezentację multimedialną i fotograficzną dla dzieci oraz dla rodziców o Sudanie
  • gazetkę informacyjną dla rodziców o zjawisku braku wody w Polsce oraz sposobach przeciwdziałania takiej sytuacji
  • zajęcia prowadzone w poszczególnych grupach przez wychowawczynie; tematyka tych zajęć, stosownie do wieku dzieci, obejmowała tematykę obiegu wody w przyrodzie, wartości wody dla człowieka i środowiska, problemów związanych z brakiem wody i jej zanieczyszczeniem, sposobów oszczędzania wody i dbania o jej czystość w kontekście globalnym oraz indywidualnym
  • działania praktyczne w poszczególnych grupach: eksperymenty związane z porównywaniem stopnia zanieczyszczenia wody, określanie pH wody pozyskanej z rożnych źródeł (rzeka, staw, kałuża, kran, woda mineralna), zabawy badawcze „Co pływa, co tonie?”, „Co rozpuszcza się w wodzie?”, „Kiedy woda paruje, kiedy zamienia się w lód? - różne stany skupienia”, ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem butelek z wodą (jako ciężarków, elementów toru przeszkód, kręgli itp.), ćwiczenia oddechowe: rozdmuchiwanie kropli zabarwionej wody przez słomkę, dmuchanie baniek mydlanych itp.
  • grupowe tablice tematyczne komponowane wspólnie przez nauczycielki i dzieci z danej grupy

Co warto polecić? Co się szczególnie udało?

Najciekawszymi elementami dla dzieci były wszelkiego rodzaju eksperymenty i działania praktyczne, a także twórczość plastyczna. Szczególnie udały się: badanie zanieczyszczenia wody, ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem butelek z wodą, wspólna zabawa w holu przedszkola oraz wykonanie prac plastycznych – rybek wycinanych z papierowych talerzyków i ozdabianych metodą stemplowania farbą i gąbką oraz materiałami wtórnego użytku (confetti z gazety, kolorowe nakrętki, paski z worków foliowych itp.), ośmiorniczek z wytłoczek na jajka i drucików kreatywnych.

Myślę, że te właśnie elementy są godne polecenia. Również galeria fotograficzna cieszyła się dużym powodzeniem, zarówno wśród rodziców, jak i wśród dzieci.

Refleksje

TEG przyniósł w tym roku nam, nauczycielkom, a także dzieciom w naszych grupach przede wszystkim wiele radości i okazji do dobrej zabawy. Był też czasem rozszerzania wiedzy o wodzie, jej wartości, funkcjach w przyrodzie i życiu człowieka oraz sposobach dbania o jej czystość.

Dzieci posiadały już pewien zakres wiedzy na ten temat, co pomogło nam rozbudować go na różne sposoby oraz umożliwiło przeprowadzenie wielu doświadczeń i eksperymentów w oparciu o dotychczasową wiedzę dzieci.

Dzieci, poza otrzymaniem rzetelnej wiedzy, miały też możliwość eksperymentowania i zabawy, w których woda była na pierwszym planie. Dzięki niej mogły nie tylko dbać o higienę, czy przyrodę, ale również poznawać rzeczywistość, która je otacza oraz właściwości różnych przedmiotów. Bardzo żywo to przyjęły.

My natomiast, jako nauczycielki, miałyśmy możliwość wyjść poza schematy myślenia o zagadnieniu wody w przyrodzie, jako elemencie edukacji dzieci. Zwykle wchodzi się w tym temacie w pewne wąskie standardy typu oszczędzanie wody, wykorzystanie wody przez człowieka, ewentualnie obieg wody w przyrodzie. Szukanie ciekawych rozwiązań i sposobów mówienia o wodzie dzieciom oraz zachęcanie ich do eksperymentowania również nam dało wiele satysfakcji i radości.

Anna Gocał, Ada Grad