Przedszkole nr 22

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu

Kadra: wszystkie nauczycielki, wszyscy pracownicy obsługi
Dzieci :95 oraz ich rodzice

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

TEG odbywał się w naszym przedszkolu po raz pierwszy. Każda z grup wiekowych wybrała, najciekawszy dla siebie,  do poznawania kraj. Przy wyborze kierowałyśmy naszymi fascynacjami, ciekawością oraz możliwością dostępu do rzetelnych informacji  np. możliwością  zaproszenia osoby pochodzącej z tego kraju- w przypadku Ekwadoru. Dzieci w TEG-u miały możliwość poznawania kultury RPA, Tanzanii, Hawajów oraz Ekwadoru. W związku z tym, że tylko dwie z nas uczestniczyły    w szkoleniu dotyczącym edukacji  globalnej, pozostałym koleżankom przekazałyśmy informacje i materiały dotyczące jak je realizować z małymi dziećmi, a także zapoznałyśmy z „ Kodeksem obrazów i przesłań dotyczących krajów Południa”.

Tydzień edukacji globalnej dla rodziców  rozpoczęłyśmy od przygotowania plakatów propagujących ideę „Fair Trade” czyli sprawiedliwego handlu oraz  odpowiedzialnej konsumpcji „ Kupuj odpowiedzialnie- zmieniaj nawyki na lepsze”. Plakaty rozwieszone były w różnych miejscach przedszkola dostępnych dla rodziców - szatni, w korytarzach. Zawierały one  również adresy stron internetowych, na których rodzice mogli uzyskać więcej informacji dotyczących danego zagadnienia.

Przygotowałyśmy ogłoszenie z informacją, iż rozpoczynamy Tydzień Edukacji Globalnej oraz  przybliżyłyśmy w wielkim skrócie jej idee. Zawisło ono  na tablicy ogłoszeń oraz przedszkolnej stronie internetowej.

Zaproponowałyśmy  dzieciom i ich rodzicom wykonanie pracy plastycznej „Dalekie podróże”. Wybrałyśmy formę prezentacji chcąc uniknąć typowego konkursu i wybierania „najlepszych” prac. Praca  miała być wynikiem doświadczeń dziecka związanych z poznawaniem różnych kultur.

Każda z grup poświęciła cały tydzień, niektóre nawet dwa, na poznawaniu rówieśników z najodleglejszych zakątków świata-RPA, Tanzanii, Hawajów, Ekwadoru. Dzieci poznawały ich  miejsce zamieszkania, stroje, biżuterię- również je tworzyły, ulubione potrawy ,sposób spędzania czasu wolnego,  zabawy, piosenki, bajki, a także zwierzęta żyjące na terenie tego kraju, charakterystyczną roślinność , uwarunkowania klimatyczne. Poznawały kulturę, sztukę, język- proste zwroty w danym języku . Oglądały zdjęcia, prezentacje multimedialne , filmy i bajki.  Odkrywały w czym dzieci z tych krajów są do nich podobne, a co je różni. 

Każda z sal  była odpowiednio udekorowana przez nauczycielki  a także przez dzieci, które aktywnie w tym uczestniczyły samodzielnie wykonując wiele z nich.

Na zakończenie TEG-u  odbył się quiz,  dla wszystkich przedszkolaków, podsumowujący tydzień wytężonej pracy. Podczas niego dzieci pochwaliły się nie tylko wiadomościami , ale i umiejętnościami. Zaprezentowały stroje, tańce, piosenki i  zabawy charakterystyczne dla danego kraju. Każda z grup otrzymała materiały potrzebne do  wykonania gry planszowej dotyczącej poznawanego  kraju . Następnie między grupami wymieniałyśmy się tymi grami.

Materiały wykorzystane do TEG:

  • Lalki Lekkamrat,
  • Globus, mapy,
  • Baśnie i legendy oraz utwory  muzyczne, piosenki  z różnych stron świata, CD „Muzyka z różnych stron świata”
  • Prezentacje multimedialne: zdjęcia przedstawiające życie  codzienne dzieci i dorosłych w Tanzanii, miasta i wsie, rośliny i zwierzęta oraz zdjęcia przedstawiające RPA, Hawaje, Ekwador, filmy i  bajki animowane
  • Różnorodne materiały plastyczne potrzebne do przygotowywania zajęć  przez nauczycielki bądź prac plastycznych, dekoracji  przez dzieci
  • Owoce
  • Materiały otrzymane podczas uczestnictwa w projekcie „ Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat”

Co warto polecić? Co się szczególnie udało?

Duże wrażenie na widzach  zrobiły prezentacje tańców , których nauczyły się dzieci podczas TEG w ramach poznawania kultury danego kraju i  własnoręcznie wykonane stroje.
Ciekawą formą było  również wykonanie gier  planszowych  zawierających zdjęcia i  pytania quizowi  dotyczące poznawanego kraju  przez daną grupę wiekową,  a następnie wymienianie się nimi.

Refleksje

Tydzień czasu to zdecydowanie za mało ,aby dobrze poznać dany kraj , a także utrwalić wiadomości. W kolejnych latach wszystkie  wydłużymy ten czas do dwóch tygodni. W tym roku zrobiły to dwie grupy z czterech, czując po tygodniu niedosyt. Chciałybyśmy  bardziej zaktywizować  rodziców, włączyć w nasze działania.

Tematyka ta jest dosyć trudna do realizowania z najmłodszymi dziećmi, ale wiemy, że „dla chcącego nic trudnego”, wymaga to jednak dużego zaangażowania z naszej strony . W starszych grupach zajęcia te były niezwykle atrakcyjne dla dzieci, rozwijały ich kreatywność, wzbogacały wiedzę, uczyły otwartości, a dzieci chciały wciąż więcej…

Zauważamy ,że rzetelne przygotowanie się do realizacji TEG ,biorąc pod uwagę „Kodeks…”  i nie tylko wymagało poświęcenia naprawdę dużej ilości czasu np. samo wyszukiwanie odpowiednich  zdjęć, które nie są  zawsze dostępne na polskich stronach internetowych.

Nie do przecenienia okazały się pomoce, które otrzymałyśmy w ramach projektu :lalki, globus, piłka kontynentalna, puzzle i niesamowite ilości książek  dla dzieci i dla nas nauczycielek bez , których nasza wiedza nie była by tak pogłębiona. Zaangażowanie  osób koordynujących projekt, trenerek było niesamowite, to ono  w nas uczestniczkach zaszczepiło chęć  rzetelnego zgłębienia tematu, odwiedzenia i przestudiowania  wielu nieznanych dotąd stron internetowych i wykorzystania ich zasobów w pracy.