Przedszkole nr 92

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu

W naszym przedszkolu udział w TEG wzięło ośmioro nauczycieli, dzieci z każdej grupy czyli ok. 100, dwójka wolontariuszy i Dyrekcja.

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej przebiegał następująco:

Poniedziałek: Wystawa informująca rodziców o TEG (co to jest EG oraz zdjęcia z różnych stron świata). Wprowadzenie do Tygodnia Edukacji Globalnej poprzez zapoznanie dzieci z mapą świata i usytuowaniem Europy i Polski na mapie wśród innych kontynentów. W grupach młodszych (3,4-latki) dzieci poznały postać Eskimosa i Gwinejczyka, oraz różne domy z całego świata i to było punktem wyjścia do zapoznania się z kontynentami na mapie i globusie.
Wtorek: Zajęcia w grupach z wolontariuszkami z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.
Środa: Zajęcia o Afryce : rysowanie konturów kontynentu, poprzez zagadki rysowane poznanie kultury żyjących tam ludzi, zwierząt oraz drzew i znanych owoców. Układanie puzzli Europa, Świat, Afryka w małych grupach. Wygrywanie i układanie rytmów na shakere. W grupach młodszych dzieci poznały produkty z globalnego południa tzw. Food Miles( kakao, herbata, cytrusy, banany itp.), dzieci zobaczyły na mapie skąd pochodzą, uświadomiło to dzieciom, jaką odległość musiały pokonać te produkty oraz wpływ takiego transportu na środowisko.
Czwartek: Poznanie kontynentu Australia. Nadanie imienia Misiowi Koala oraz tworzenie opowiadania o jego przygodach na podstawie materiałów i ciekawostek o Australii. Spotkanie wszystkich grup na Sali gimnastycznej, udekorowanej materiałami ze szkolenia, pracami dzieci oraz zdjęciami z zajęć. Prezentacja multimedialna pokazująca dzieciom świat i kontynenty z charakterystycznymi i znanymi elementami. Uporządkowanie wiedzy dzieci
i ogólnego obrazu świata, podziału na kontynenty, państwa , kraje i miasta w odniesieniu do Europy, Polski , Wrocławia. Zapoznanie z kontynentem Ameryki Południowej i opowiadanie o kraju Boliwia i mieście Tanzania gdzie mieszkają chłopcy, którzy chcieliby poznać nas i nasze przedszkole. W prezentacji zostały pokazane prawdziwe zdjęcia chłopców, ich szkoły i przedszkola oraz zdjęcia z uroczystości dla Babci i Dziadka a także droga do szkoły i dzieci w ładnych obowiązujących strojach. Dzieci ze zdjęć dowiedziały się jak wygląda pierwszy dzień szkoły i przedszkola w Tanzanii gdy u nas jest to pierwszy dzień wiosny. Dzieci poznały ulubione zabawy chłopców : Carretilla, czyli „taczki”, Tirarfrijoles, czyli „rzuć fasolą, Kulołapki ( zrobione z kubeczków, sznurka i kuki z zgniecionej folii aluminiowej).
Piątek: Wszystkie grupy prezentowały plakaty wykonane z okazji TEG, dzieci omówiły swoje prace, które potem zostały wywieszone w głównym holu przedszkola. Po południu dzieci z każdej grupy pisały lub rysowały listy dla chłopców z Tanzanii.

Zastosowane metody, pomysły warte rozpowszechnienia

Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy
Metoda oglądowa : pokazywanie albumów, zdjęć, prezentacja multimedialna
Wśród metod aktywizujących : integracyjne, definiowania pojęć, współpracy, gry dydaktyczne. 

Wykorzystane najciekawsze materiały

Bajki z Afryki, płyta CD, zdjęcia wykorzystane na gazetkę w głównych holu przedszkola, piłka Globus, Globus, instrumenty, puzzle, lalki. 

Co warto polecić na przyszłość, co się szczególnie udało

Zajęcia w grupach, na Sali gimnastycznej oraz nawiązanie kontaktu z chłopcami. ( Przedstawiłyśmy tylko chłopców dlatego, ze wolontariuszki mają pod opieką tylko chłopców i od nich dostałam zgodę na prezentację zdjęć na potrzeby edukacyjne tylko w naszym przedszkolu!).

Refleksje

Dzieciom bardzo podobała się ta nasza „podróż po świecie”. Wszystkim i młodszym i starszym. Chętnie poznawały nowe wiadomości, uczestniczyły w proponowanych zabawach i grach, dzieliły się tą wiedzą z wyraźnym entuzjazmem z rodzicami.
Zauważyłyśmy, że najmłodsze dzieci w przedszkolu w ogóle nie zauważały innego koloru skóry kolegów, starsze komentowały od razu, niektóre nie chciały podać ręki lalce o innym kolorze skóry.
Chętnie i z całą empatią napisały listy do kolegów z Tanzanii, narysowały rysunki, pytały czy mogą im coś wysłać swojego np.: zabawkę, książkę, upiec ciasteczka.
Przeprowadzenie TEG w przedszkolu jest początkiem naszej drogi do poznawania bardziej szczegółowo innych kontynentów. Zagłębiania się w tradycje innej kultury, bajki, zabawy, potrawy itp.

Marta Pohl – Szymendera i Halina Gębalska