Przedszkole nr 88

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu

W szkoleniu i przeprowadzeniu zajęć  z Edukacji Globalnej wzięły udział dwie nauczycielki (oraz 2 pomoce) dzieci 4,5-letnich i 5,6-letnich. Zajęcia TEG przeprowadzono w 2 grupach liczących po 25 dzieci. Każda grupa miała zajęcia ukierunkowane na poznanie wielokulturowości i różnorodności na świecie oraz wprowadzenie do najważniejszych praw dziecka.

Krótki opis przebiegu tygodnia Edukacji Globalnej

DZIEŃ I

 • wprowadzenie dzieci do tematyki różnorodności krajów i kultur
 • uświadomienie wspólnych wartości z rówieśnikami innych krajów
 • zapoznanie dzieci z wytworami kultury Ndebele
 • wykonanie domków

DZIEŃ II

 • poznanie życia i zwyczajów Indian Dakota
 • poznanie cech charakterystycznych dla środowiska Indiańskiego
 • poznanie elementów ubioru oraz ich kultury
 • wykonanie pióropuszy oraz tipi-zabawy w namiocie

DZIEŃ III

 • przybliżenie dzieciom kultury i zwyczajów Wietnamczyków (jedna grupa miała Kraj kwitnącej wiśni-poznanie kultury Japończyków)
 • poznanie sposobu uprawy i wykorzystania ryżu
 • ukazanie znaczenia ryżu dla kultury i życia codziennego mieszkańców Wietnamu
 • zastosowanie ryżu w naszym życiu codziennym
 • farbowanie ryżu bibułą
 • jedzenie obiadu pałeczkami
 • wykonanie czapek Wietnam-non-la; Japonia-sugegasa oraz wachlarzy ozdabiając kwiatami wiśni lub szablonem smoka

DZIEŃ IV

 • poznanie skąd pochodzą owoce, które jemy na co dzień
 • docenianie zasobów, które posiada Globalne Południe i z których korzystamy na co dzień
 • usprawnienie korzystania ze zmysłów smaku, węchu i dotyku
 • wykonanie pasty z curry do degustacji dla rodziców oraz kanapek z masłem z kasztanów

DZIEŃ V

 • refleksja o roli swojego miejsca na ziemi i domu – podsumowanie tygodnia, poznanych krajów
 • zapoznanie z ideą praw przysługujących każdej istocie ludzkiej
 • poznanie koncepcji praw dziecka
 • wykonanie domków z pudełek i umieszczenie ich w tym miejscu świata (piłki), gdzie chciałbym zamieszkać.

Co warto polecić na przyszłość, co się szczególnie udało

Dzieci były zachwycone nowymi pomocami i pomysłami. Cały czas dopytują, kiedy opowiemy im o innych krajach, zakątkach świata. Otrzymane lalki Thandi i Miko po dziś dzień cieszą się powodzeniem, „śpią” w łóżeczku piętrowym jak rodzeństwo.

Rodzice mieli wywieszone informacje o TEG oraz różne ciekawostki nt sytuacji Globalnego Południa i jaki ma to wpływ na funkcjonowanie nasze i krajów Glob Płd. Przychodzili i komentowali, że nie zdawali sobie z wielu rzeczy sprawy, z resztą pozostałe koleżanki z placówki-personel, także był zszokowany informacjami. Na pewno poznane wiadomości i otrzymane pomoce wykorzystamy w przyszłości realizując różne tematy.