Przedszkole nr 115

Lp Wydarzenie Kiedy?

Jaki cel, jakie zmiany ma przynieść?

Dla kogo?

Jakie działania? Metoda?

Przygotowanie –co trzeba załatwić przed wydarzeniem?

Materiały do 300 zł

1.

Konkurs plastyczny

"Pocztówka z egzotycznej podróży"

25.10.13

Ogłosze- nie konkursu

25.11.13

Finał konkursu

-dzielenie się wrażeniami, aktywność i kreatywność twórcza dzieci

dzieci

rodzice

- zadań stawianych dzieciom

-opracować ogłosze- nie,

-zakupić nagrody i dyplomy,

-powołać komisję,

-rozstrzygnąć kon- kurs,

-wręczyć nagrody

 

2.

Dzień japoński- spotkanie z Panią Anną Piskor- podróżnikiem, mieszkanką naszego osiedla

Prezentacja multimedialna o Japonii

18.11.13

 

- zdobycie wiedzy o położeniu Japonii na mapie świata i na globusie

- wprowadzenie dzieci do tematyki różnorodności krajów i kultur, poznanie kultury japońskiej

- wzbogacenie wiadomości na temat życia mieszkańców Japonii

- kształtowanie prawidło- wych postaw w stosunku do ludzi innych narodowości

dzieci

personel placówki

- podające

- prezentacja multimedialna

-przygotować rzutnik i magnetofon

-wykonać z dziećmi upominek dla gościa

 

3.

Realizacja scenariusza ,,Dziś chcę wam pokazać, jak wygląda świat” w każdej grupie wiekowej

19.11.13

- wprowadzenie do znajomości globusa

- wiedza o lokalizacji Polski na mapie świata

- poznanie nazw kontynentów oraz ich kształtów na mapie

 

 

- podające

- ekspresyjne

- ćwiczeniowe

- przygotować pomoce wg. scenariusza

 

4.

 

Duńskie bajki, zabawy i zabawki dla dzieci- spotkanie z Panem Michaelem Svenem Hansenem (rodzicem)- rodowitym duńczykiem

20.11.13

-zapoznanie z kulturą Danii

-zdobycie wiedzy o lokalizacji Danii na mapie świata, liczebności, stolicy tego państwa

-uświadomienie wspólnych wartości z rówieśnikami z Danii

-słuchanie bajki w jęz duńskim

 

dzieci

personel placówki

- podające

-przygotować rzutnik i magnetofon

-wykonać z dziećmi upominek dla gościa

 

5.

 

,,Dzień grecki”- spotkanie z P. Renatą Berdowicz podróżnikiem, radną RO

- prezentacja multimedialna

- przygotowanie sałatki greckiej

21.11.13

- wprowadzenie dzieci do różnorodności krajów i kultur

- poznanie kultury Grecji za pomocą wielu zmysłów

- zapoznanie dzieci z wytworami greckiej kultury (wzornictwo, muzyka)

 

dzieci

personel placówki

- podające

- działań praktycznych

-zakup produktów do sałatki

-przygotować rzutnik i magnetofon

-wykonać z dziećmi upominek dla gościa

 

6.

 

Realizacja scenariusza ,,Inni to także my” w każdej grupie wiekowej

22.11.13

- wzrost wiedzy przedszkolaków n/t praw dzieci w kontekście

globalnym;

- wzrost postaw teleran cyjnych, uwrażliwienie na potrzeby innych

dzieci

nauczy-ciele

- poszukujące

- ekspresyjne

- podające

 

- przygotować pomoce wg. scenariuszy

 

7.

 

Warsztaty taneczne ,,Tanecznym krokiem przez świat”

22.11.13

-integracja dzieci z róż nych grup i ich rodziców

-poznanie tańców charak terystycznych dla danego kraju , czy kontynentu

- czerpanie radości z tańca

 

dzieci

nauczy-ciele

rodzice

- ekspresyjne

aktywność ruchowa

 

- dobór utworów muzycznych

 

8.

 

Przedstawienie w wykonaniu personelu placówki

,, Bajka o rybaku i rybce”

25.11.13

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan czystości wód oraz obowiązku zachowania ich dla przyszłych pokoleń

-kształtowanie krytycz nego myślenia i zmiana postaw dotyczących racjo nalnego gospodarowania wodą

- zrozumienie zależności między działaniami ludzi i ich skutkami dla przyrody, rozbudzanie aktywności ekologicznej dzieci

dzieci

- ekspresyjne

 

- dobór obsady i przydział ról

- przygotowanie rekwizytów

 

 

9.

Współpraca z Klubem Aktywnych kobiet działającym przy Radzie Osiedla w ramach EG-zapraszanie rodziców, dziadków na wspomnienia z własnych podróży

- udział w spotkaniach:

,,Moja Portugalia”,

,,Izrael widziany oczami Teresy”

Na bieżąco, spotkania cykliczne

- integracja społeczności lokalnej

- wiedza o wybranych państwach

Rodzice

Dziadkowie

Społecz ność lokalna

-podające

Sprzęt do prezentacji multimedialnych

 

10

Prezentacja multimedialna nt. praw dziecka opracowana przez dzieci ze świetlicy szkolnej

26.11.13

- wzrost postaw tolerancyjnych, uwrażliwienie na potrzeby innych

Społecz ność szkolna-

I przed- szkolna

 

Sprzęt do prezentacji multimedialnych

 

Koordynatorki: Agnieszka Chruściel i Lilla Pawlasek