Spacerkiem po kontynentach / Przedszkole nr 48

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu

KADRA: 7 nauczycielek plus dyrektor p-la;
DZIECI: 100
RODZICE: zaangażowani w każdej grupie wiekowej;

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Edukacja globalna w naszym przedszkolu w efektywny sposób została rozpoczęta już rok wcześniej. Wtedy nasi wychowankowie „spacerowali" po Europie, poznając kraje leżące bliżej naszego państwa: (Włochy, Francja, Wielka Brytania i Niemcy). Rozpoczynając rok bieżący – wspólnie z koleżankami chciałyśmy znacznie poszerzyć naszą podróż, więc powstał projekt: „Spacerkiem po kontynentach". Uznałyśmy taką kontynuację za dobry punkt wyjścia do poszerzenia wiedzy o świecie, mówienia o różnorodności kultur, obyczajów, tradycji, a także o odmienności poglądów i postaw ludzi na całym świecie.
Przed rozpoczęciem TEG-u, do każdej grupy zawitali „dwaj globtroterzy" (liderki projektu), objaśniając cel swojej wizyty, wprowadzając dzieci w temat projektu. Pozostawiali w każdej wylosowany prze dzieci – obrys kontynentu (na dużym arkuszu brystolu), który miał zawisnąć w widocznym miejscu Sali. Zadaniem nauczycielek i dzieci w grupach było stworzyć „siatkę tematyczną" - czyli to, czego dzieci będą chciały się dowiedzieć nt. wybranego państwa na danym kontynencie. W holu Przedszkola umieszczono duży, czytelny, kolorowy plakat z informacją dla Rodziców nt. realizowanego projektu, zachęcając Ich tym samym do aktywnego włączania się w jego realizację.
Przez cały tydzień poprzedzający TEG –dzieci wspólnie z nauczycielkami pracowały nad odpowiednią aranżacją swoich sal, zdobywały różne umiejętności, przyswajały nowe wiadomości, poznając kulturę , tradycje i obyczaje danej kultury. Zaznajamiały się z mapami, obcowały z globusem, były na wystawie : „Magia barw Meksyku" w Muzeum Etnograficznym. Korzystały z wiedzy zapraszanych gości w osobach wolontariuszy i rodziców, przynosiły pamiątki, gadżety, albumy, fotografie, naczynia, stroje, filmiki. Uczyły się tańców, piosenek, zabaw, pląsów i różnych zwrotów w danym języku zgodnych z daną kulturą. Ogłoszony został też konkurs plastyczny: „Przyjaciel z dalekiego kraju".
Tydzień Edukacji Globalnej – był już tylko jakby podsumowaniem zdobytych wiadomości i chęci prezentacji swojej wiedzy i umiejętności szerszemu gronu odbiorców (tj. pozostałym dzieciom i rodzicom).
I tak:
Od poniedziałku do piątku – zaangażowana była kuchnia przedszkolna, jako „ kuchnia świata", by każdego dnia tygodnia była inna potrawa odpowiadająca
wybranej grupie i państwu (ustalono to wcześniej z n-lami, dyrektorem i intendentem p-la).
Poniedziałek – czwartek , - każda grupa prezentuje się kolejno pozostałym dzieciom z innych grup: Australia, Chiny, Kenia, Meksyk, a w godzinach popołudniowych zapraszani są rodzice do każdej z grup na zajęcia otwarte
dotyczące w/w państw.
Piątek jest dniem Quizu i rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pt. „Przyjaciel z dalekiego kraju". Tego dnia cała społeczność p-la oraz zaproszeni delegaci – Rodzice z każdej grupy uczestniczą we wspólnej zabawie dzieci w jednej z sal przedszkola. Są pytania, zadania podsumowujące cały projekt, piosenki, zabawy. Na koniec pani dyrektor wręcza dyplomy i nagrody za prace plastyczne, a dzieci wymieniają się pamiątkami wykonanymi przez siebie (np. kaktusy, wachlarze chińskie, czapeczki, medale, maski – wg uznania);
Jest radośnie, przyjemnie i wesoło. Myślę, że na długo w sercach dzieci i wszystkich pracowników pozostanie wspomnienie dobrej, ciekawej wspólnej zabawy i niezapomnianych przeżyć.

Zastosowane metody, pomysły warte podzielenia się

Dobrze sprawdza się:

 • metoda pracy w grupach, zespołach;
 • prace plastyczne, konstrukcyjne, przestrzenne;
 • spotkania z autentycznymi przedstawicielami poszczególnych kultur;
 • spotkania z muzyką, tańcem;
 • praca z mapami, układankami, puzzle;
 • krótkie, ciekawe filmy;

Wykorzystane materiały

 • globusy, mapy, gadżety, stroje, instrumenty;
 • odtwarzacz CD;
 • zdjęcia do prezentacji multimedialnej, kontury budowli;
 • książki, albumy;
 • wzór zapisu liczb azteckich;

Co warto polecić? Co się szczególnie udało?

Dobrze sprawdzają się wszelkie metody aktywne;
Super pomysł na zaangażowanie Rodziców w Zycie placówki;
Spotkania z autentycznymi przedstawicielami kultur;
Wspólne zabawy i zajęcia z rodzicami;

Co można byłoby ulepszyć?

Wydłużyć czas TEG-u do dwóch tygodni;

Refleksje

Zgadzamy się, że takie zajęcia są bardzo ciekawe, wyjątkowe, pałne nowych wyzwań, pozytywnych emocji i nowych doświadczeń. Uważamy, że warto zaciekawiać nimi dzieci a tym samym pozwalać im poznawać świat. Rozbudzamy w nich ciekawość na różne problemy globalne, uwrażliwiamy na krzywdę innych, niesprawiedliwość, a także 'korygujemy" obraz ( nie zawsze prawdziwy) – przekazywany przez media.
Dla dzieci to nowa tematyka, z którą poprzez takie zajęcia mogą spotkać się już od najmłodszych lat, a które na długo pozostawią w nich- radosne wspomnienie wspólnej, dobrej zabawy;

Renata Podyma
Małgorzata Żmudzińska