Świat za Pan Brat / Przedszkole nr 25

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu

Tydzień Edukacji Globalnej realizowany był w naszym przedszkolu w dniach od 25.11 do 29.11.13r. Stworzyłyśmy projekt edukacyjny pt. „Świat za Pan Brat” i zaangażowałyśmy całe przedszkole: dzieci z 8 grup przedszkolnych w wieku od 3-5 lat, nauczycieli, personel i rodziców.

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Przed rozpoczęciem projektu przedstawiłyśmy jego założenia innym nauczycielom na Radzie Pedagogicznej, a także w holu przedszkola pojawiła się informacja dla rodziców. Projekt nakierowany był na pracę metodami aktywizującymi, wykorzystywanie prezentacji multimedialnych, zabaw z muzyką, tańcem, scenek dramowych i przedstawień teatralnych.

Każdego dnia Tygodnia Edukacji Globalnej poznawaliśmy wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o świecie, człowieku, przyrodzie, edukacji ekologicznej. Punktem rozpoczęcia zajęć edukacyjnych było odczytanie przez nauczycielki grup listu do dzieci od „Matki Ziemi”, zachęcającego do wspólnej podróży po świecie.

W pierwszym dniu zatytułowanym „Poznajemy świat” dzieci bawiły się z globusem i mapą,  tworzyły „kolorowe domki”, wykorzystywały w zabawach „piłkę- globus”. Treść opowiadania „Świat” z książki  „Pan Kuleczka” Wojciecha Widłaka posłużyła do tworzenia inscenizacji i scenek teatralnych przez dzieci.

Drugi dzień zatytułowany „Dziś Chcę Wam pokazać jak wygląda świat” to zapoznawanie dzieci z prawami Człowieka i Dziecka pod hasłem „Mamy prawo do swoich praw”. Dzieci nauczyły się, że wszyscy mają swoje prawa, a ich obowiązkiem jest przestrzeganie tych praw. 

Od trzeciego dnia rozpoczęliśmy „Podróż po świecie” z podziałem na grupy. Dzieci zwiedzały cztery kontynenty: Azja, Australia, Ameryka Północna i Południowa oraz Afryka. Przedszkolaki poznawały wybrane kraje, zwyczaje, tradycje ludzi tam mieszkających. Przyjmowały gości- dzieci (lalki, pacynki), listy z odległych zakątków świata. Bawiliśmy się w zabawy z różnych krajów, tworzyliśmy prace tematyczne, instrumenty muzyczne, elementy tradycyjnych strojów. Zwieńczeniem naszej podróży był udział i spotkanie różnych narodów na wspólnym wielkim „Balu Świata”, który odbył się ostatniego dnia. W trakcie zabawy grupy zaprezentowały wybrany kraj poprzez taniec, śpiew i strój charakterystyczny dla danego regionu. Różnorodność przeplatała się z atmosferą śmiechu, tańca, radości, muzyki. „Matka Ziemia” prosiła dzieci o pomoc w ratowaniu Ziemi przed globalnym ociepleniem i zachęcała do działań proekologicznych na rzecz całej planety. Dzieci odtańczyły symboliczny taniec z „piłką- globusem”- „los Ziemi leży w naszych rękach- zależy od nas samych”.

Dodatkowym działaniem włączonym do projektu były zajęcia z dziećmi i ich rodzicami pt.. „W wiosce indiańskiej”. Na spotkaniu  dzieci wymyślały indiańskie imiona, wchodziły w role podczas opowieści ruchowej, robiły opaski indiańskie oraz wykonywały zadania, by zdobyć piórka.  Była to świetna zabawa i czas spędzony rodziców z pociechami. Ponadto, w naszym przedszkolu odbyła się wystawa prac plastycznych stworzonych przez dzieci i rodziców pt. „Podróż dookoła świata”.

  • p25-1
  • p25-2
  • p25-3