Przedszkole nr 79

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu

  • wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu Nr 79 (9-ciu nauczycieli, w tym Agnieszka Gola i Anna Kuna – uczestniczące w kursie);
  • wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 79 ( 4 grupy po 25 osób, razem 100 dzieci);

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

  • Pierwszego dnia 25 XI nasze przedszkolaki odwiedziła „Panda Wanda” – specjalny gość (nauczycielka w kostiumie), który pojawił się z okazji Światowego Dnia Misia. Panda Wanda przybliżyła dzieciom informacje na temat kraju swojego pochodzenia, zaproponowała wiele ciekawych dla dzieci zabaw. Ponadto poruszyła temat (w odwołaniu do przyniesionych maskotek) odmienności i podobieństwa maskotek oraz, że wszystkie one są przez nas kochane.
  • Drugiego dnia nauczycielki uczestniczące w szkoleniu przeprowadziły spotkanie z dziećmi z całego przedszkola, na którym przedstawiły dzieciom lalkę pochodzącą z Namibii i poznały dzieci z jej historią (opowiadaniem, którego jest bohaterką). Spotkaniu towarzyszyły wspólne śpiewy i tańce, a także mnóstwo radości. Przy okazji tego spotkania dzieci zostały wprowadzone do tematu praw dziecka, poprzez aktywne uczestniczenie w spotkaniu. Poszukiwały kraju pochodzenia dziewczynki na globusie i porównywały odległości jej kraju i kraju ich pochodzenia.
  • Dnia trzeciego dzieci miały prowadzone z nauczycielkami w grupach zajęcia, na których były angażowane w różne aktywności, treści problemowe- wspólne rozwiązywanie problemów. Poznały także wiersz Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka” oraz dzieliły się z nauczycielem spostrzeżeniami na temat refleksji związanych z wierszem. Ponadto dzieci rozwiązywały zagadki związane z tematyką praw dziecka, a także wyrażały emocje poprzez zabawy z lusterkami.
  • W czwartym dniu dzieci miały indywidualne zajęcia z nauczycielkami w grupach, na których poszerzały wiedze na temat praw a także ją poszerzały. Tematyka zajęć i zabawy związane były z tym, że wszyscy jesteśmy ważni pomimo różnic, które między nami występują. Również pojawiły się zagadki dotyczące zabawek oraz nowa pomoc dydaktyczna z wizerunkiem dzieci z różnych stron świata i różnych zwierząt.
  • Piątego dnia 29 XI nauczycielki uczestniczące w szkoleniu przeprowadziły spotkanie z dziećmi z całego przedszkola, na którym usystematyzowały dzieci swoją wiedze związaną z tematem praw dziecka. Poznały wiersz Marcina Przewoźniaka „Krzyknij Nie!” i wypowiadały się na temat swoich odczuć w odniesieniu do utworu literackiego. Dzieci zatańczyły również do utworu Majki Jeżowskiej „Kolorowe dzieci”. Po zakończonym spotkaniu dzieci z nauczycielkami w grupach wykonały pracę plastyczną „Ręce dookoła świata”.

Zastosowane metody

Podczas całego tygodnia edukacji globalnej wykorzystałyśmy różne metody: słowne, oglądowe, aktywizujące, praktyczne, ekspresyjne, ruchowe.

Wykorzystane najciekawsze materiały

Wykorzystałyśmy wiele materiałów pozyskanych na szkoleniu, jak np. globus, piłka z wizerunkiem kuli ziemskiej, lalkę „ciemnoskórą”, książki, plakaty, instrumenty pochodzące z innego kraju, płytę z utworami muzycznymi, lusterka, domina, puzzle;

Co warto polecić na przyszłość, co się szczególnie udało

Przede wszystkim tematyka, która była z dziećmi omawiana była dla nich ciekawa i nie do końca znana. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w aktywnościach ruchowych, chętnie poznawały „gości” pojawiających się w naszym przedszkolu, wykorzystywały do zabawy nowe materiały, zaciekawiły się globusem, atlasem i mapą świata. Dużą radość sprawiły dzieciom zabawy z lusterkami, gdzie wyrażały różne emocje.

Refleksje

Uważamy, że tematyka globalna w edukacji przedszkolnej jest niezwykle istotna, ponieważ warto już od najmłodszych lat pokazywać dziecku iż świat jest ciekawy i różnorodny, a często inny niż ten, który my znamy. Edukacja globalna porusza wiele tematów dla dzieci ważnych i istotnych, mających wpływ na ich życie. Dotykając tej tematyki nauczyciele mają możliwość poszukiwania wraz z dziećmi odpowiedzi na wiele ważnych pytań oraz wspólne rozwiązywanie problemów, a przede wszystkim budowanie świadomości i wrażliwości na otaczający nas świat. Dzięki działaniom podjętym poprzez szkolenie i realizację tygodnia edukacji poszerzyłyśmy swoje horyzonty i naszych wychowanków. Dzieci bardzo chętnie poszerzały swoją wiedze na temat praw dziecka, z radością uczestniczyły w aktywnościach realizowanych przez cały tydzień. Jesteśmy bardzo zadowolone, że mogłyśmy uczestniczyć w takim projekcie.