Przedszkole nr 108

Osoby które wzięły udział w przedsięwzięciu

Kadra: 10 nauczycielek
Dzieci: 125 os.

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

W zajęciach poświęconych edukacji globalnej wzięły udział dzieci z wszystkich grup wiekowych w przedszkolu. Każda z nauczycielek prowadzących organizowała zajęcia dla swojej grupy. Na wspólnym holu stworzono wystawę zdjęć i plakatów poświęconą szkołom i zabawom dzieci z różnych części świata oraz galerię dziecięcych prac powstałych podczas zajęć.

Zastosowana metody, pomysły warte podzielenia się

Teatrzyk kukiełkowy organizowany przez nauczycielki dla dzieci, wystawa zdjęć z dziecięcych podróży po świecie, dopasowanie menu obiadowo - deserowego do realizowanego tematu dnia.

Wykorzystane materiały

  • scenariusze: „Dziś chcę wam pokazać jak wygląda świat”, „Baobab – drzewo bogów”, „Wszyscy różni – wspólne wartości” – „Kultura NDEBELE” „Globalne Południe na naszym stole” , „Zabawy z całego świata”, Teatrzyk dla dzieci „Bahati i Ali”, „Domy świata”.
  • muzyka: Animal Playground, Africa Putumayo
  • instrumenty z różnych stron świata
  • bajki afrykańskie
  • mapy, atlasy, globus
  • lalki dzieci z różnych kontynentów
  • egzotyczne owoce
  • prezentacje multimedialne zaczerpnięte z http://www.miedzykulturowa.org.pl
  • filmy dokumentalne poświęcone przyrodzie Afryki
  • różnorodne materiały plastyczne

Co warto polecić? Co się szczególnie udało?

Dzieciom bardzo podobało się opowiadanie Thandi, teatrzyk „Bahati i Ali”, muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów muzycznych i muzyki z różnych regionów świata, a także działania plastyczne.

Co można byłoby ulepszyć?

Zaprosić do udziału w projekcie rodziców i dziadków. Rozciągnąć realizację projektu do co najmniej dwóch tygodni, tak aby móc poszerzyć wybrane treści a nie tylko je zasygnalizować.  Tydzień Edukacji Globalnej, to zdecydowanie zbyt krótki termin.

Refleksje

Projekt bardzo zaangażował cały personel przedszkolny, co skłoniło nas do udziału w niejednej dyskusji na temat celów i obszarów edukacji globalnej, a tym samym usystematyzowało naszą wiedzę i opinię w tym zakresie. Jednak niemożliwe okazało się przekazanie bogactwa wiedzy na temat życia, kultury różnych państw. Wykorzystałyśmy część proponowanych treści.

Tydzień Edukacji Globalnej w naszym przedszkolu zaintrygował rodziców i dzieci. Rodzice naszych wychowanków przechadzając się po holu przedszkola czytali i oglądali wystawę poświęconą  szkołom i zabawom dzieci z różnych części świata oraz galerię dziecięcych prac powstałych podczas zajęć w poszczególnych grupach. Każdego dnia podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (18.11 – 22.11.2013) dzieci poznawały nieznane dla nich dotąd zwyczaje, życie dzieci i dorosłych w różnych częściach świata. Przekazanie koleżankom celów oraz  treści edukacji globalnej, przygotowanie scenariuszy, pomocy dydaktycznych, wystroju holu przedszkola wymagało wiele zaangażowania, ale było warto. Bowiem podjęte przez nas działania przyniosły nam i dzieciom wiele satysfakcji. Niedosyt związany z szybkim tempem projektu zainspirował nas do nawiązania kontaktu z organizacją pośredniczącą w organizacji praktyk zagranicznym studentom, co zaowocowało zaproszeniem do naszego przedszkola studenta z Indonezji, który będzie u nas gościć przez 6 tygodni.