Fair trade

Planowana liczba i wiek odbiorców: 15 osób (14 – 15 lat)
Czas trwania: 45 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • uczeń rozumie pojęcia konsumpcjonizmu, sprawiedliwego handlu oraz ich angielskie odpowiedniki
  • uczeń buduje świadomość dotyczącą tych zagadnień

POBRAĆ SCENARIUSZ EDUKACJA GLOBALNA – FAIR TRADE