Życie w kropli wody

Planowana liczba odbiorców: 25 osób- jedna grupa przedszkolna, 5-6 lat
Czas trwania: 60 min

Cele ogólne

  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan czystości wód oraz obowiązku zachowania ich dla przyszłych pokoleń

Metody

  • podające
  • ekspresyjne
  • ćwiczeniowe

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
2 min

Nauczyciel/-ka wita się z dziećmi za pomocą pacynki - kropelki wody.

Dzieci witają się z pacynką Metoda swobodnej ekspresji. Integracja grupy, utrwalanie zasad współżycia w grupie. Pacynka z niebieskiego filcu w kształcie kropli wody.
5 min Nauczyciel/-ka wprowadza dzieci w temat zadając im zagadkę: Służy do mycia, służy do picia. Bez niej nie byłoby na Ziemi życia. [odp.: woda] Przybliża temat, wyjaśniając dzieciom, co to jest woda, jaki ma smak, jak bardzo potrzebna jest do życia. W uświadomieniu dzieciom, komu potrzebna jest woda, pomocne są zagadki: Korzeń w ziemi, pień, gałęzie. W lesie, w polu, w parku – rosną prawie wszędzie. [odp.: drzewa]; Są zielone, żyją i oddychają, ale rąk i nóg nie mają. Razem jak się nazywają? [odp.: rośliny]; Mali w przedszkolu się bawią, duzi w pracy pracują. Razem jak się nazywają? [odp.: ludzie]; To rodzina wielka jest, są tam krowa, koń i pies. [odp.: zwierzęta] Dzieci rozwiązują zagadki. Rozmawiają na temat wody, odwołując się do własnych doświadczeń.  Rozwiązywanie zagadek. Rozbudzanie ciekawości, stymulowanie rozwoju mowy i myślenia, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi; zwierząt i roślin, przekazanie wiedzy na temat wykorzystania wody. Zagadki.
4 min Nauczyciel/-ka zachęca dzieci do udziału w zabawie ruchowej. Dzieci wyobrażają sobie, że są kropelkami wody. Biegają po dywanie, a na sygnał tamburyna, łapiąc się za ręce i kładą się na dywanie, tworząc kałużę. Zabawa ruchowa, metoda swobodnej ekspresji, drama. Wspieranie rozwoju fizycznego, integracja grupy, nauka reagowania na określone sygnały. Tamburyno.
5 min Osoba prowadząca odczytuje wiersz pt. „Dwie umywalki”, inscenizuje jego treść za pomocą papierowych sylwet. Prowadzi rozmowę na temat poruszony w wierszu: jak korzystamy z wody w czasie mycia rąk? Słuchanie wiersza, rozmowa. Inscenizacja wiersza, rozmowa. Rozumienie konieczności oszczędzania wody, poznanie sposobów oszczędzania wody, rozbudzanie ciekawości, stymulowanie rozwoju mowy i myślenia. Tekst wiersza, sylwetki umywalek.
5 min Osoba prowadząca moderuje dyskusję przy pomocy ilustracji przedstawiających różne (prawidłowe i nieprawidłowe) sposoby korzystania z wody: - zmywanie naczyń pod bieżącą wodą, - zmywanie naczyń w misce, - kąpiel w wannie, - kąpiel pod prysznicem, - mycie zębów, odkręcony kran, - mycie zębów, zakręcony kran, - źle zakręcony kran - woda kapie, - dobrze zakręcony kran – woda nie kapie, - pranie w pralce dużej ilości prania, - pranie w pralce pojedynczych ubrań, - podlewanie ogródka wodą z konewki, - podlewanie ogródka wodą z węża, - mycie samochodu w myjni ekologicznej, - mycie samochodu bieżącą wody. Dzieci oglądają ilustrację i rozmawiają. Metoda podglądowa:pokaz, metoda słowna, rozmowa. Zrozumienie konieczności podejmowania działań proekologicznych (oszczędzania wody), poznanie sposobów oszczędzania wody, rozbudzanie ciekawości, stymulowanie rozwoju mowy i myślenia, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi; zwierząt i roślin. Ilustracje.
5 min

Nauczyciel/-ka proponuje dzieciom wspólne wyjście do łazienki, by te dokładnie umyły ręce przy jednoczesnym oszczędnym korzystaniu z wody.

Dzieci myją ręce zgodnie z zasadami ochrony przyrody. Metoda poglądowa: pokaz, przykład, rozmowa, metoda samodzielnych doświadczeń. Nauczenie się, jak oszczędzać wodę podczas codziennych czynności, rozumienie potrzeby oszczędzania wody.  
5 min

Nauczyciel/-ka odczytuje dzieciom wiersz S.Karaszewskiego pod tytułem „Oszczędzamy wodę” i pomaga im zanalizować treść.

Słuchają wiersza, rozmawiają o jego treści. Metoda słowna, recytacja.  Uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla zdrowia ludzi, zrozumienie potrzeby jej oszczędzania. Tekst wiersza.
7 min Osoba prowadząca mówi dzieciom, że w różnych częściach świata brakuje wody, brakuje jej też w różnych regionach Polski. Pokazuje ilustracje przedstawiające dzieci w Sudanie i pomaga dzieciom znaleźć Sudan na mapie. Nauczyciel/-ka pokazuje dzieciom różne obrazy Sudanu: roślinność, zwierzęta, zabytki, architekturę, życie w mieście i na wsi. Mówi, że w niektórych regionach Sudanu szczególnie brakuje wody, w związku z tym dzieci nauczone są ją oszczędzać i szanować. Zachęca do brania przykładu z postawy małych mieszkańców Sudanu i stara się pokazać zależności między globalnym zanieczyszczeniem środowiska (fabryki, spaliny, zanieczyszczone rzeki, itd.), a brakiem wody w niektórych regionach świata. Dzieci słuchają, oglądają ilustrację, pracują z mapą i globusem.  Metoda słowna (opowiadanie, rozmowa), metoda poglądowa (pokaz). Rozbudzanie ciekawości, stymulowanie rozwoju mowy i myślenia, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Ilustracje, globus, fizyczna mapa świata.
6 min Osoba prowadząca zachęca dzieci do zastanowienia się, jak oszczędzać wodę, zapisuje pomysły.
Przykłady:
1. Zawsze zakręcaj kran.
2. Myj zęby przy zakręconym kranie.
3. Zatkaj korkiem zlew, gdy myjesz naczynia.
4. Myj się pod prysznicem
Dzieci ustalają zasady oszczędzania wody. Rozmawiają i wymieniają się doświadczeniami Burza mózgów, metoda samodzielnych doświadczeń. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie, kształtowanie poczucia odpowiedzialności przyrodę. Duży arkusz papieru, marker.
7 min Nauczyciel/-ka wyjaśnia zasady zabawy ruchowej przy muzyce: jedno dziecko wciela się w rolę pompy, która „wciąga krople” i biega po Sali, starając się dotknąć jak największą liczby dzieci-kropelek wody. Osoba dotknięta chwyta za rękę „pompę” i biega z nią, robi to na tyle szybko, by żadna „kropelka” nie spadła. Kolejne dziecko dołącza się do ostatnio złapanej kropli i tak tworzy się wąż a wszystkie dzieci biegają razem. Zabawa trwa, aż „krople” zostaną wciągnięte przez „pompę” i powstanie długi rurociąg. Bawią się przy muzyce, wykonują polecenia osoby prowadzącej. Ruch przy muzyce, metoda swobodnej ekspresji. Rozwój sprawności fizycznej, integracja grupy, przestrzeganie zasad zabawy, współdziałanie, doskonalenie umiejętności pracy w grupie. Nagrania, w których słychać dźwięki wody.
5 min Dzieci siedzą w kole. W środku stoi naczynie z wodą. Nauczycielka prosi dzieci, by obserwowały, w jaki sposób woda się uspokaja. Przez ćwiczenia zachęca je, by też się wyciszyły. Prosi, by dzieci podawały sobie miseczkę z rąk do rąk (zwraca uwagę na to, by ruchy były spokojne, by nie wylać ani kropli). Drugie ćwiczenie polega na tym, że nauczyciel/-ka opuszcza krople wody na dłonie malców (dzieci mają zamknięte oczy). Ten, kto poczuje krople, może otworzyć oczy. Dzieci siedzą w kole, relaksują się podczas zabawy. Metoda swobodnej ekspresji, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce wg pedagogiki M. Montessori. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie, poznawanie wody różnymi zmysłami, kształtowanie umiejętności skupienia uwagi, kształtowanie umiejętności wyciszenia się i zrelaksowania. Płyta CD „Mamo, tato wolę wodę”, miseczka z wodą.
5 min Nauczyciel/-ka prowadzi zabawę „Podwodny świat” przy użyciu chusty animacyjnej. Dzieci bawią się z chustą animacyjną. Pedagogika zabawy, metoda swobodnej ekspresji. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie, czerpanie radości z zabawy. Chusta animacyjna.
5 min Nauczyciel/-ka prowadzi zabawę z gazetami. Dzieci naśladują deszcz, stukając palcami z różną siłą. Układają „kałuże” z gazet na podłodze i biegają w rytm muzyki, przeskakując je. Pedagogika zabawy, metoda swobodnej ekspresji, ruch przy muzyce. Czerpanie radości z zabawy, kształtowanie poczucia rytmu, poznawanie wody różnymi zmysłami. Gazety, płyta CD „Mamo, tato wolę wodę”.
8 min Osoba prowadząca prosi dzieci, by za pomocą rysunków przedstawiły ustalone przez siebie zasady oszczędzania wody w taki sposób, aby były one czytelne przez dzieci z młodszych grup. Dzieci rysują zasady oszczędzania wody. Metoda zadań stawianych do wykonania, metoda praktycznego działania rysowanie. Uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla zdrowia ludzi, rozwój kreatywności i pomysłowości, rozwój manualny. Kartki, kredki pastelowe.
      

Źródła

Bibliografia: Karaszewski Stanisław, Oszczędzamy wodę Szymański Edward, Dwie umywalki Źródła w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sudan http://www.cisowianka.pl/sudan.php http://www.pah.org.pl/multimedia/20/8/sudan_potrzeba_wody

Opracowała Justyna Żądło, Marzena Terka (Przedszkole nr 74)