Woda w Somalii

Planowana liczba odbiorców: 25 osób- jedna grupa przedszkolna
Czas trwania: 1h

Cele ogólne

  • Przybliżenie znaczenia wody w globalnym świecie.

Metody

  • werbalne: rozmowa,
  • poglądowe,
  • zespołowe,
  • ruchowe,
  • praca z mapą i globusem,

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
10 min Osoba prowadząca pokazuje dzieciom wodę, np.: w misce. Pyta, czy mają ochotę jej dotknąć i zobaczyć. Dowiaduje się, co to, ich zdaniem, jest woda, skąd ją mamy, czy jest nam potrzeba, jakie jest jej zastosowanie, czy należy ją oszczędzać i, jeśli tak, dlaczego oraz jakie znamy sposoby oszczędzania wody?  Dzieci dotykają wody, zanurzają w niej rączki, przelewają w dłoniach. Odpowiadają na pytania, podają przykłady wykorzystania i oszczędzania wody.  Metody werbalne. Wprowadzenie do tematu, przekazanie lub uporządkowanie informacji o tym, jakie jest zastosowanie i wykorzystanie wody, co to właściwie jest woda, skąd pochodzi. Naczynie z wodą np. miska.
15 min Osoba prowadząca mówi dzieciom, że nie we wszystkich krajach dzieci mają swobodny dostęp do wody. Takim krajem jest np.: Somalia, ale w Polsce też jest ograniczony dostęp do czystej wody pitnej, więc trzeba ją oszczędzać. Rozdaje dzieciom mapki Somalii, następnie na globusie pokazuje, gdzie ten kraj leży i jak daleko jest od Polski. Odległość zaznacza (mierzy) tasiemką. Wyjaśnia znaczenie pojęcia globus i zachęca dzieci, by same spróbowały odmierzyć odległość Somalia – Polska.  Dzieci uczestniczą w rozmowie, słuchają, oglądają mapę Somalii. Poznają globus, dotykają go, zaznaczają palcem kontynenty, odmierzają odległości.  Rozmowa, praca z mapą i globusem. Pogłębienie wiedzy o wodzie, poznanie mapy Somalii, jej położenia na mapie świata poznanie globusa i legendy, zdobycie wiedzy, gdzie leży Polska. Mapa Somalii, globus, tasiemka.
10 min Osoba prowadząca pokazuje dzieciom zdjęcia Somalii (Afryki) i omawia je z nimi. Podczas oglądania zdjęć przez dzieci (rozłożone swobodnie na dywanie) osoba prowadząca włącza muzykę. Następnie opowiada dzieciom o zabawach, w jakie bawią się mali mieszkańcy Somalii. Proponuje dwie z nich: ZABAWA W KOLORY Dzieci siedzą w kole z wyciągniętymi nogami (stopy na równi ze stopami osób siedzących obok). Rzucają do siebie piłkę i wymieniają nazwę koloru. Jeśli ktoś powie „czarny”, piłki nie wolno złapać. BOODO (skoki przez przeszkodę) Potrzebny jest kijek bądź długi sznurek. Zadaniem uczestników zabawy jest przeskoczenie poprzeczki bez dotknięcia jej. Dzieci mogą obrać dowolną technikę skakania. Wygrywa ten, kto najwięcej razy przeskoczy przez przeszkodę, nie dotykając jej (kij lub sznurek jest stopniowo podwyższany)  Dzieci oglądają zdjęcia, obrazki, poznają krajobraz, zwyczaje, życie, stroje – nazywają, co widzą. Podczas swobodnego przyglądania się słuchają muzyki. Poznają zabawy dzieci z Somalii. Wspólnie się bawią.  Metody poglądowe, metody ruchowe. Poznanie Somalii: muzyki, życia ludzi, zabaw, problemów, porównują życie swoje i rówieśników w Somalii Zdjęcia (obrazki), muzyka, piłka, kij lub sznurek Ważne, aby zdjęcia były różnorodne i nie wywoływały skrajnych emocji, ale pomogły dzieciom znaleźć podobieństwa w życiu ich samych i rówieśników z Somalii. 
20 min Osoba prowadząca pyta dzieci, w jaki sposób można pomóc dzieciom w Somalii? Prosi o zbudowanie studni z wodą dla dzieci z tego kraju. Podczas pracy ponownie włącza muzykę somalijską.  Dzieci odpowiadają na pytanie, budują studnię z wodą dla swoich rówieśników (woda – symbol życia). Metody zespołowe. Umiejętność współpracy w zespole, rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych, rozwijane twórczego myślenia, poznanie muzyki afrykańskiej, zdobywanie doświadczenia, że własną pracą można pomóc innym. Gazety, plastikowe butelki po napojach, klej, pędzel, niebieskie worki na śmieci, muzyka.
5 min Osoba prowadząca podsumowuje zajęcia. Przypomina dzieciom, o jakim kraju była mowa oraz jaki tam występuje problem. Dla utrwalenia pokazuje, gdzie na globusie znajduje się Polska, a gdzie Somalia. Na zakończenie włącza muzykę somalijską i zaprasza dzieci do wspólnego tańca.  Dzieci podczas samorzutnych wypowiedzi powtarzają, czego się dowiedziały. Poznają taniec afrykański  Metoda rozmowa. Utrwalenie przez dzieci nowej wiedzy i nowych umiejętności, zachęcanie do aktywności i dzielenia się zdobytą wiedzą. Muzyka.
      

Źródła

Opracowały Malgorzata Sanigórska, Marta Piotrowicz (PZSP 16)