Smog – jak zapobiegac zanieczyszczeniom srodowiska?

Planowana liczba i wiek odbiorców: 15 osób (3 – 5 lat)
Czas trwania: 30 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • czym jest ziemska atmosfera, do czego jest potrzebna
  • jakie działania powodują zanieczyszczenie powietrza
  • co to jest smog
  • jakie są konsekwencje oddychania zatrutym powietrzem
  • jakie są sposoby przeciwdziałania smogowi

POBRAĆ SCENARIUSZ SMOG – JAK ZAPOBIEGAĆ ZANIECZYSZCZENIOM ŚRODOWISKA?