The story of stuff

Planowana liczba i wiek odbiorców: liczba oraz poziom trudności do dostosowania
Czas trwania: 2x1,5 h (warsztat wprowadzający), 1,5 (upcycling)
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • pokazanie systemu zależności na świecie i interrelacji poszczególnych państw na świecie od siebie nawzajem
  • uczulenie na to, jaki skutek przynosi nadmierna konsumpcja
  • nieuwrażliwienie na to, że zasoby naturalne kiedyś się skończą
  • uwrażliwienie osób uczestniczących na to, co kupują na co dzień i wzmocnienie postaw zero-waste czy nadmiernej konsumpcji

POBRAĆ SCENARIUSZ THE STORY OF STUFF