Czysta planeta

Planowana liczba i wiek odbiorców: 25 dzieci w wieku 5 – 6 lat
Czas trwania: 25 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • przybliżenie i uświadomienie dzieciom problemu zanieczyszczenia naszej planety, uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko przyrodnicze naszej Ziemi

POBRAĆ SCENARIUSZ CZYSTA PLANETA