Murals for climate

Planowana liczba i wiek odbiorców: liczba oraz poziom trudności do dostosowania
Czas trwania: 1,5 h (warsztat wprowadzający), 1,5 h (tworzenie murali)
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • wyjaśnienie, czym są zmiany klimatu
  • wzbudzenie odpowiedzialności za to, co się dzieje na naszej planecie
  • pokazanie, że to, co się dzieje w klimacie, dotyka nas bezpośrednio

POBRAĆ SCENARIUSZ MURALS FOR CLIMATE