Zuri z Somalii

Planowana liczba odbiorców: 25- 30 osób- jedna grupa przedszkolna
Czas trwania: 1h 5 min

Cele ogólne

  • Poznanie Afryki: położenie, odległość od Europy,
  • Uświadomienie globalnych współzależności, znaczenia zmian klimatycznych dla produkcji żywności i życia ludzi w Polsce i w Somalii,
  • Kształtowanie współodpowiedzialności za nasz świat,

Metody

  • podające
  • ekspresyjne
  • ćwiczeniowe

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
5 min

Osoba prowadząca prosi dzieci, aby usiadły w kręgu na dywanie, następnie daje dzieciom wyciętą z papieru technicznego ramkę i prosi, aby każde powiedziało, jak się czuje i o czym myśli.

Mówią o swoim samopoczuciu i myślach. Rozmowa. Rozluźnienie atmosfery, przełamanie wstydu przed wypowiadaniem się na forum. Ramka wycięta z papieru technicznego ozdobiona rysunkami zwierząt zamieszkujących Afrykę.
5 min Nauczyciel/-ka zaprasza dzieci w daleką podróż, na odległy od Polski kontynent. Wszyscy naśladują ruch wsiadania do samolotu, zapinania pasów i latania. Osoba prowadząca mówi: Wznosimy się coraz wyżej i wyżej, jesteśmy coraz dalej od Polski a coraz bliżej celu podróży. Dolatujemy. Znajdujemy się w miejscu, gdzie jest bardzo ciepło, rosną banany, awokado i arbuzy oraz mieszkają małpy, słonie, lwy i żyje dziewczynka Zuri. Czy już wiecie, gdzie jesteśmy? [Tu należy powiedzieć, że Zuri będzie im towarzyszyć podczas całych zajęć i pokaże im kraj, w którym mieszka.] dzieckiem. Dzieci stają na dywanie, przodem do osoby prowadzącej. Udają, że lecą samolotem do Afryki; naśladują czynności osoby prowadzącej. Oglądają obrazki z owocami, dotykają maskotki i lalkę. Zgadują, dokąd przylecieli. Metody ćwiczeniowe, metody podające. Pobudzenie wyobraźni, zdobycie wiedzy na temat Afryki: rośliny, owoce, zwierzęta. Plansze z rysunkami owoców, maskotki zwierząt, lalka Zuri.
10 min Osoba prowadząca pokazuje na globusie Afrykę i Europę i mówi dzieciom, że przyleciały do Afryki. Opisuje ją, mówiąc, że to bardzo duży kontynent, który składa się z wielu państw, takich jak Polska. Pokazuje jak duża jest Afryka (w porównaniu do Europy) oraz że leży w niej wiele państw. Mówi też, że dzieci udadzą się do Somalii, która leży na rogu afrykańskim. Mocuje domki z pudełka od zapałek na globusie: tam, gdzie Warszawa i tam, gdzie Mogadisz - stolica Somalii. Pokazuje dzielącą je odległość za pomocą sznurka. Pyta, jak daleko leży Somalia od Polski i ile dni zajęłoby dotarcie do Somalii oraz jak można się tam dostać. Słuchają, co osoba prowadząca mówi o Afryce. Porównują kontynent afrykański i europejski, a także Polskę i Somalię oraz stolice: Warszawę i Mogadisz. Odpowiadają na pytania. Metody ćwiczeniowe, metody podające. Znają nazwy kilku kontynentów, państw oraz nazwy ich stolic. Globus, drewniane puzzle, kawałek sznurka, 2 małe domki z pudełek po zapałkach, masa przylepna Blu-tac.
10 min Osoba prowadząca dzieli dzieci na 3 zespoły; klucz do podziału to kolory symbolizujące owoce rosnące w Afryce: żółty (banan), zielony (awokado), czerwony (arbuz). Rozdaje fotografie z hasłami do ułożenia przez dzieci (jedzenie, picie, susza, powódź). Po wykonaniu zadania, jedno dziecko z każdej grupy próbuje kolejno czytać słowa. Nauczyciel/-ka opisuje sytuacje przedstawione na fotografiach, z udziałem dzieci. Dzieci dzielą się na zespoły według klucza. Układają hasła oraz próbują je przeczytać.  Metody ćwiczeniowe. Rozwój umiejętności kojarzenia (owoc - kolor), poznanie realiów życia w Somalii, próby czytania. Kolorowe kółka origami, wydrukowane zdjęcia, pocięte hasła.
10 min Osoba prowadząca rozkłada różne zdjęcia dotyczące żywienia (np. spożywanie posiłków; przygotowanie pożywienia; problemy klimatyczne: susze, powodzie, zanieczyszczenia; zaopatrzenie w wodę pitną) w Somalii i Polsce. Prosi, aby połączyć je w pary i przykleić w tabelce na arkuszu szarego papieru, następnie prezentuje plakat i podsumowuje temat żywienia w Somalii i w Polsce, zwracając uwagę na podobieństwa: - rodzinne spożywanie posiłków, - wykorzystanie w kuchni produktów regionalnych: omówienie jakie są w Polsce i w Somalii, omówienie co dzieci lubią jeść z produktów lokalnych a co z globalnego południa - problem dostępu do wody – obecny w obu krajach, w Somalii silniejszy, w Polsce niewidoczny na co dzień i mniej uświadomiony ale bardzo ważny (problem dostępu do czystej wody pitnej w Polsce jest jednym z najgorszych w Europie). Zwraca uwagę, że zanieczyszczenie powietrza, a co za tym idzie: zmiany klimatu - mogą powodować powodzie (obecne w Polsce), lub susze, które mają wpływ na niedobór żywności w Somalii; że w Polsce także występują susze, które przekładają się na produkcję żywności. Dzieci łączą zdjęcia przedstawiające różne sytuacje w Polsce i Somalii. Na arkuszu szarego papieru przyklejają karteczki opisujące je, porównują, analizują. Metody ćwiczeniowe. Dostrzeganie różnic i podobieństw między Polską a Somalią. Wydrukowane zdjęcia, kleje, duży arkusz papieru, marker.
10 min Osoba prowadząca przedstawia różne organizacje i akcje (m.in. PAH), które działają na rzecz zwiększania dostępu do wody i promują działania na rzecz ochrony środowiska (np. Polska Zielona Sieć). Podkreśla znaczenie efektu cieplarnianego, powodującego susze, pustynnienie, powodzie i tsunami - to wpływa na dostęp do żywności. Pyta dzieci, co można robić, aby nie doprowadzać do efektu cieplarnianego, w razie kłopotów podpowiada: - wyłączanie z prądu nieużywanych urządzeń elektrycznych, - ograniczenie zakupów i mniejsze wytwarzanie śmieci - korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast jazdy samochodem itd. - zmniejszenie emitowania CO2 do atmosfery - na podstawie materiałów kampanii „I ty też możesz mieć wpływ na zmianę klimatu". Dzieci odpowiadają na pytanie prowadzącej. Słuchują, co mówi o różnych organizacjach wspierających państwa w Afryce. Zastanawiają się, jak wspólnie mogą wpływać na zmniejszenie e.c. Metody ćwiczeniowe, metody podające, burza mózgów. Rozwój umiejętności wnioskowania. Plansze pomocnicze z organizacjami.
10 min Prowadzący/-a rozlewa wodę do kubków, aby mogły jej spróbować; wspólnie zastanawiają się nad tym jak cenna jest woda i dlaczego jest potrzebna do produkcji żywności. Podkreśla wartość wody, pomimo, że w Polsce jest jej więcej, też należy ją oszczędzać, gdyż zdarzają się sytuacje niedoboru: susze, powodzie, zanieczyszczenia. Dzieci dowiadują się o zastosowaniu wody i jej znaczeniu dla produkcji żywności. Metody ćwiczeniowe, metody podające. Nauka wnioskowania. Kubeczki jednorazowe, kilka butelek wody.
10 min Osoba prowadząca rozdaje dzieciom kolorowanki: rysunek Afryki. W tle gra muzyka z Somalii.oszczędzać, gdyż zdarzają się sytuacje niedoboru: susze, powodzie, zanieczyszczenia. Dzieci kolorują rysunek; te, które pamiętają, zaznaczają miejsce położenia Somalię. Metody ćwiczeniowe, ekspresyjne, praca plastyczna. Rozwój manualny, poznanie muzyki z Somalii, utrwalenie wiedzy o położeniu omawianego kraju. Kolorowanki z rysunkiem Afryki, muzyka z Somalii.
5 min Osoba prowadząca zaprasza dzieci, by znów wsiadły do samolotu i wróciły do Polski. Po czym prosi, by usiadły na dywanie i ponownie, za pomocą ramki wyraziły swoje emocje, myśli, wrażenia. Dzieci wyobrażają sobie lot samolotem, wyrażają swoje emocje i odczucia po przebytych zajęciach. Metody ćwiczeniowe, ekspresyjne. Rozwój wyobraźni, nauka wyrażania własnego zdania. Papierowa ramka używana na początku zajęć.
      

Źródła

Na podstawie materiałów Fundacji „Kultury Świata” Strony internetowe: www.globalnepoludnie.pl www.pah.org.pl www.unic.un.org.pl www.dlaklimatu.pl kampania zmiany klimatu: http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/index_pl.htm

Opracowała Marta Otwinowska. Natalia Tomczak, Justyna Purcel-Kopciuch (Przedszkole nr 56)