Wycieczka w gory – w co tu sie ubrac?

Planowana liczba i wiek odbiorców: 20 dzieci w wieku 5 – 6 lat, ich rodzicy
Czas trwania: około 30 – 40 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • dostarczenie informacji dotyczących zagrożenia wynikającego z użytkowania odzieży wykonanej z polaru

POBRAĆ SCENARIUSZ WYCIECZKA W GÓRY – W CO TU SIĘ UBRAĆ?