Zasoby naturalne Ziemi

Planowana liczba odbiorców: 25 osób- jedna grupa przedszkolna, 6 latki
Czas trwania: 55 min

Cele ogólne

 • Dzieci poznają pojęcie zasoby naturalne.
 • Potrafią nazwać i wskazać wybrane zasoby naturalne ziemi.
 • Rozumieją istotę dzielenia się bogactwami ziemi oraz ideę współpracy różnych państw, posiadających inne zasoby.
 • Wiedzą, że ilość zasobów jest ograniczona i kiedyś bogactwo to się skończy.

Metody

 • podające
 • ekspresyjne
 • ćwiczeniowe
 • aktywizujące

Przygotowania

 • dla każdej grupy zestaw obrazków: słońce, woda, powietrze, gleba, drzewa, sól, węgiel kamienny, gaz ziemny, ropa naftowa, miedź, złoto
 • okrągły tort symbolizujący kulę ziemską,
 • plansza z wyjaśnioną symboliką składników tortu (orzechy – złoto; rodzynki- miedź; cząstki czekolady - gaz ziemny; migdały – węgiel kamienny; wiórki kokosowe – sól; suszone śliwki – ropa naftowa),
 • ilustracje pokazujące wykorzystanie węgla, miedzi i soli oraz kryształy węgla, miedzi i soli,
 • miedziane druciki, drewniane koraliki,
 • mapa świata
 • ilustracje zasobów naturalnych

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
5 min

„Tajemniczy worek” – w worku ukryta jest bryła soli. Osoba prowadząca prosi dzieci, by dotknęły go i zgadły, co jest w środku. Jako podpowiedź może zadać zagadkę:

Wydobywa się ją z ziemi, lecz kupuje w sklepie.

Gdy jej dodasz do potrawy, to smakuje lepiej.

W Wieliczce ją wszędzie spotkasz

i w morzu też jest, rozpuszczona.

Nie kwaśna, nie gorzka, nie słodka,

no, jakże nazywa się ona?

Dzieci, dotykając worka, zgadują, co się w nim kryje.  - metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda słowna: rozmowa
- zdobycie wiedzy o tym, czym są zasoby naturalne (uproszczona definicja).

bryłka soli,

worek,

tekst zagadki
10 min

Osoba prowadząca dzieli dzieci na kilka grup (4– lub 5-osobowe). Każda z nich spośród obrazków przedstawiających zasoby naturalne wybiera jeden i nazywa go.

Nauczyciel/-ka omawia wykonane przez dzieci zadanie, zwracając uwagę na to, co znajduje się na ziemi i na to, co jest pod jej powierzchnią.

Prowadzi dla dzieci zabawę ruchową z wykorzystaniem wybranych ilustracji: „Co na ziemi, a co w ziemi”.

Dzieci słuchają nauczyciela/-ki oraz

pracują w grupach.

Nazywają zasoby naturalne przedstawione na rysunkach i umieszczają je na tablicy.

Biorą udział w zabawie „Co na ziemi, a co w ziemi”: biegają po sali przy muzyce. Kiedy nauczyciel/-ka podaje nazwę jednego z zasobów, kucają lub podnoszą ręce do góry, w zalezności, czy zasób ten znajduje się podpowierzchnią ziemi, czy nad.

- metoda słowna: rozmowa,

- metody samodzielnych doświadczeń

- umiejętność pracy w grupie;

- utrwalenie nazw poznanych zasobów naturalnych i ich miejsca położenia (na ziemi, w ziemi).

- kształtowanie wrażliwości muzycznej;

zestaw obrazków dla każdej grupy,

odtwarzacz CD,

płyta z muzyką
10 min

Nauczyciel/-ka zaprasza dzieci w podróż w głąb ziemi, w której ukryte są zasoby naturalne. W tym wypadku ziemią będzie tort (w kształcie kuli ziemskiej). Dzieci otrzymują po kawałku ciasta i odszukują oraz nazywają „zbiory”: bakalie, czekoladę itp. Tort jest tak upieczony, że „zasoby” są rozłożone w nim nierównomiernie – symbolizują bowiem minerały.

Symbolika składników ciasta jest następująca:

orzechy – złoto;

rodzynki- miedź;

cząstki czekolady - gaz ziemny;

migdały – węgiel kamienny;

wiórki kokosowe – sól;

suszone śliwki – ropa naftowa.

Dzieci częstują się tortem, uważnie obserwując, jakie mają w swojej porcji dodatki. Sprawdzają (z planszą), symbolikę tych dodatków.

- metoda samodzielnych doświadczeń;

- metody słowne: rozmowy, dyskusja

- poznanie kolejnych zasobów naturalnych;

- budowanie atmosfery radości i dobrej zabawy,

tort,

plansza z wyjaśnioną symboliką składników
15 min

Osoba prowadząca pyta, czy dzieci wiedzą, jakie zasoby naturalne znajdują się w Polsce.

Pokazuje bryłkę lub rysunek węgla kamiennego, miedzi i soli, a na mapie świata miejsca, w których można te bogactwa znaleźć, zarówno w Polsce, jak i za granicą

(miedź: Chile, Peru; Zambia; węgiel kamienny: wschód USA, wschód Chin, ale także ropa naftowa: Iran, Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska; złoto: Australia, Peru, RPA).

Nauczyciel/-ka podaje przykład wykorzystania miedzi w życiu codziennym.

Osoba prowadząca pomaga dzieciom wykonać ozdoby z miedzianego drutu i drewnianych koralików.

Dzieci oglądają i dotykają bryłkę węgla, miedzi i soli.

Dzieci wykonują ozdoby

- poznawanie wielozmysłowe,

- oglądanie ilustracji,

- nauka czytania mapy,

- metoda samodzielnych doświadczeń: praca plastyczna

- zdobycie wiedzy o zasobach naturalnych Polski oraz o ich wykorzystaniu;

- rozwijanie umiejętności manualnych oraz zmysłu estetycznego

kryształy węgla, miedzi i soli,

ilustracje ropy naftowej i złota

ilustracje ukazujące wykorzystanie miedzi;

miedziane druciki, drewniane koraliki
10 min

Nauczyciel/-ka mówi dzieciom, z jakich zasobów innych krajów korzysta Polska:

ropa naftowa potrzebna do jazdy samochodem,

gaz ziemny – sprawia, że w domach nawet zimą jest ciepło, potrzebny jest też do gotowania żywności,

złoto używane do produkcji monet i ozdób.

Pokazuje na mapie świata, skąd pochodzą omawiane bogactwa – przypina do niej ilustracje danych surowców.

Kończy stwierdzeniem, że planeta Ziemia bogata jest także w wiele innych skarbów i obiecuje opowiedzieć o tym podczas kolejnych zajęć.

Dzieci słuchają osoby prowadzącej, uczą się korzystać z mapy.

- praca z mapą

- dzieci dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystuje się ropę naftową, gaz ziemny, złoto.

ilustracje surowców naturalnych,

mapa świata

      

Opracowały: Dorota Ratuszna i Karolina Słowińska z Przedszkola nr 108 we Wrocławiu