Spotkanie z pszczelarzem

Tytuł: Spotkanie z pszczelarzem

Planowana liczba i wiek odbiorców: 22 -5 latki,6 latki lub alternatywa, uczniowie klas I-III

Czas trwania: 2 razy po 45min

 Cel: (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną)

Poznanie pracy pszczelarza.

Zapoznanie z rodziną pszczelą.

Poznanie znaczenia pszczół dla środowiska.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

  • zobaczy, jak wygląda strój pszczelarza,
  • posłucha na czym polega praca pszczelarza,
  • obejrzy, jak wygląda ul w środku na przykładzie „ramkowego ulika pokazowego obustronnie przeszklonego”,
  • obejrzy, jak wyglądają narzędzia potrzebne w pracy pszczelarza,
  • wzbogaci słownictwo dotyczące narzędzi pszczelarza ( dłuto, podkurzacz, miotełka),
  • ułoży pocięte obrazki owadów zapylających i dopasuje ich nazwy,
  • dopasuje podpisy do poszczególnych elementów pszczoły (głowa ,oczy, czułki, tułów, skrzydła, odnóża, odwłok, żądło)
  • będzie współpracowało przy dekorowaniu „pismem cukrowym” ekologicznych prezentów -miodowych pierniczków,
  • dowie się co, by było gdyby na świecie nie było pszczół,
  • zobaczy różne domki pszczół na świecie.

Scenariusz wraz załącznikami do pobrania poniżej ↓